Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kıyâs Nedir? Kıyâs Hakkında Kısaca Bilgi

Kıyâs Terimi Hakkında Bilgiler

KıyâsHukuk Terimi Olarak Kıyâs:
karşılaştırma; oranlama; örnekseme

 

KıyasFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Kıyas:
Verilen önermelere dayanarak zihnin sonuç çıkartma işlemine kıyas denir. Kıyas genelde tümdengelimin özel bir biçimi olarak kabul edilir. Örneğin ; Bütün insanlar ölümlüdür. Ali insandır. O halde Ali ölümlüdür.

 

KıyasDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Kıyas:
Kur'an ve Sünnet'te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır.

 

KıyasKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Kıyas:
Hakkında açık hüküm bulunmayan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak özellik ve benzerliğe dayanarak Kur'an-ı Kerim veya sünnette hükmü belirtilen bir meseleye göre belirleme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Faraziye: Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda, halledebilmek için bu sistemin hükümleri ve hususi devam et

  box Mükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev devam et

  box Tahriren: yazılı olarak devam et

  box Becâ: yerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz devam et

  box Teberru: Bağış, hibe, karşılıksız olarak mal bağışı. Çoğulu teberruâtdır; bağışlar, yardımlar, hibeler. devam et

  box Mutad: alışılmış; âdet olunmuş; normal devam et

  box Münkati: kesilen; kesilmiş; kesik; aralıklı devam et

  box Demokratik Devlet: Halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir. devam et