Eğitim Sitesi

Kitab'ül-icare Nedir? Kitab'ül-icare Hakkında Kısaca Bilgi

Kitab'ül-icare Terimi Hakkında Bilgiler

Kitab'ül-icareHukuk Terimi Olarak Kitab'ül-icare:
icar kitabı; Mecelle'de kira bölümü (faslı)

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mürtebit: bağlantılı; ilişkili; ilgili devam et

  box İlamsız icra takibi: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişilerin, alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra devam et

  box İsticvap: Sorguya çekme; sorguya çekilme. Bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir (veya birkaç) vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesi. devam et

  box Bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri. devam et

  box Kamu tüzel kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle devam et

  box Ölüm Karinesi: Bir kimsenin ölümüne kesin gözle bakılacak bir durumda kaybolması halinde, ölmüş sayılması ve o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle kütüğüne ölüm devam et

  box İhtilas: Aşırma ; Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp, alma. devam et

  box İstirdâd: Geri alma; alınma; geri isteme devam et