Eğitim Sitesi

Kısıt Nedir? Kısıt Hakkında Kısaca Bilgi

Kısıt Terimi Hakkında Bilgiler

KısıtHukuk Terimi Olarak Kısıt:
Bunama, mahkum olma vb. sebeplerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kısıtlılık, kısıtlama, hacir altına almak.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kanaatbahş: inandırıcı devam et

  box Muafiyet: affedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutulmuş devam et

  box Mefruğunleh: kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimse devam et

  box Nazarı dikkat: göz önüne almak devam et

  box Merhun: rehnedilen mal devam et

  box Defi: Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yol. devam et

  box Tebaa: uyruk; bir devletin hükmü altında bulunan kimseler devam et

  box Müttehaz: verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunan devam et