Eğitim Sitesi

Kişileştirme - Konuşturma Nedir? Kişileştirme - Konuşturma Hakkında Kısaca Bilgi

Kişileştirme - Konuşturma Terimi Hakkında Bilgiler

Kişileştirme - KonuşturmaTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Kişileştirme - Konuşturma:
Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, canlandırma, teşhis.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Devrik Cümle: Anlamı güçlendirmek veya güzelleştirmek için Türkçenin normal söz dizimine aykırı olarak yüklemi öteki cümle ögelerinden daha önce gelen cümle: Ne mut devam et

  box Ünsüz Yumuşaması: Türkçe sözcüklerin sonunda bulunan sert sessizlerden (p,ç,t,k) sonra sesli bir harfle başlayan bir ek getirildiğinde bu sert sessizler (b,c,d,g-ğ) ye devam et

  box Otobiyografi: Bir insanın, kendi hayatını kendisinin yazdığı eserlere otobiyografi denir. Biyografilerde kişinin hayatı, çalışmaları başkası tarafından yazılırken o devam et

  box Cins Adı: Bir türün tamamını ya da bir tanesini belirten ad. devam et

  box Bağımlı Sıralı Birleşik Cümle: En az iki cümleden oluşan yalnız başlarına kullanıldıklarında da bir yargı bildiren fakat özneleri, nesneleri veya tümleçleri ortak olan birbirine vir devam et

  box Anlam Değişmesi: Bir kelimenin gösterdiği anlamdan az veya çok uzaklaşarak yeni bir anlam kazanması olayı: EAT. uslu "akıllı" , T.T. uslu "yaramazlık etmeyen, haşarı o devam et

  box Geniş Zaman Kipi: Fiilin sürekli olarak yapıldığını, halen yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman ve kip. Türkçede bu kip -Ar,(I)r/-(U)r ekleri ile kurulu devam et

  box Düz Cümle: Yüklemi sonda olan cümle. devam et