Eğitim Sitesi

Kişileştirme - Konuşturma Nedir? Kişileştirme - Konuşturma Hakkında Kısaca Bilgi

Kişileştirme - Konuşturma Terimi Hakkında Bilgiler

Kişileştirme - KonuşturmaTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Kişileştirme - Konuşturma:
Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, canlandırma, teşhis.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Gelecek Zaman Kipi: Fiilin anlattığı işin şimdiki zamandan sonraki bir zamana ait olduğunu gösteren kip. Türkçede bir oluş ve kılışın gelecekte kesin olarak gerçekleşeceğ devam et

  box Sıralı Cümle: Basit ya da birleşik yapılı birden fazla cümlenin birbirine virgül, veya noktalı virgülle bağlanması sonucu oluşturulan cümlelerdir. Sıralı cümlelerde devam et

  box Devrik Cümle: Anlamı güçlendirmek veya güzelleştirmek için Türkçenin normal söz dizimine aykırı olarak yüklemi öteki cümle ögelerinden daha önce gelen cümle: Ne mut devam et

  box Ad Tamlamaları: En az iki adın, aralarında anlam bağlantısı kurarak oluşturduğu, bir nesnenin parçası olduğunu ya da bir nesnenin başka bir nesneyle tamamlandığını gö devam et

  box Redif: Dize sonlarındaki yazılışları ve görevleri aynı olan ek, kelime ya da kelime gruplarına redif denir. devam et

  box Gönderge: Bir nesnenin gerçek yaşamdaki kendi varlığı. devam et

  box Lehçe: 1. Bir ana dilin, ses, yapı ve söz dizimi bakımlarından büyük ayrılık gösteren kolu. 2. Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değ devam et

  box Unvan Sıfatı: Varlıkların sanlarını bildiren sıfat. devam et