Eğitim Siteleri
21 Ekim 2016 Cuma

Kişi Hak ve Hürriyetleri Nedir? Kişi Hak ve Hürriyetleri Hakkında Kısa Bilgi

Kişi Hak ve HürriyetleriSosyal Bilgiler Terimi Olarak Kişi Hak ve Hürriyetleri :
- Kişi dokunulmazlığı
- Kişi hürriyeti ve güvenliği
- Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
- Yerleşme ve seyahat hürriyeti
- Din ve vicdan hürriyeti
- Düşünce ve kanaat hürriyeti
- Bilim ve sanat hürriyeti
- Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
- Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
- Mülkiyet hakkı
- Hak arama hürriyeti
- Temel hak ve hürriyetlerin korunması

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri :