Eğitim Sitesi

Kırtıklama (Hatt-ı Münkesir) Nedir? Kırtıklama (Hatt-ı Münkesir) Hakkında Kısaca Bilgi

Kırtıklama (Hatt-ı Münkesir) Terimi Hakkında Bilgiler

Kırtıklama (Hatt-ı Münkesir)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kırtıklama (Hatt-ı Münkesir):
Boya ile kitrenin uyumsuzluğundan meydana gelen bozuk ebruya denir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Müellif Müsveddesi: Yazarın hazırladığı, beyaza çekilmemiş yazma eser. devam et

  box Hattat: Hat yazan kişi. Güzel yazı yazan sanatçı. Son Abbasi halifesi Musta'sım Billâh'ın. kölesi olduğu söylenen Amasyalı Yâkut-ı Musta'sımi'ye kadar kalemin devam et

  box Sakal: Mücellit ve tezhipçilerin altın varaklan tutmak ve yapıştırmak için kullandıkları seyrek tüylü, genişçe fırça. Sakala benzediği için bu adı almıştır. devam et

  box Ümmü'l-Hat (Ümmül Hat): Sülüs ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Baş: Ayın (ع), mim (ﻡ) gibi eski harflerin satırın üstünde kalan baş tarafı. devam et

  box Akkase: Yazma eserlerde, vassale gibi ekleme biçiminde olmayıp, bir kâğıdın kenar ve orta kısımlarının ayrı renklerde boyanmasına ve bu şekildeki kenarı başka devam et

  box Gelgit Ebrusu: Tarama ebrusu da denilir. Kitreli suya konulan boyalar bir. İğne ile düzeltilerek bu desen elde edilir. devam et

  box Şebihnüvis: Portre yapan. Nakış ile ilgili bilgilere de bakınız. devam et