Eğitim Sitesi

Kırtıklama (Hatt-ı Münkesir) Nedir? Kırtıklama (Hatt-ı Münkesir) Hakkında Kısaca Bilgi

Kırtıklama (Hatt-ı Münkesir) Terimi Hakkında Bilgiler

Kırtıklama (Hatt-ı Münkesir)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kırtıklama (Hatt-ı Münkesir):
Boya ile kitrenin uyumsuzluğundan meydana gelen bozuk ebruya denir.

 

    Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

    box Nakışhâne: 1- Bütün nakış yapan usta ve çırakların bir arada çalıştıkları odaya veya binaya derler. Bilhassa Topkapı Sarayındaki bu isimle anılır. 2- Nakış y devam et

    box Kalemdan: Kalem koymaya yarayan kutu. Arapçası "mikleme"dir. Kubur ve kalemlik de denir. Kalemler birbirine çarpmasın diye kalemdanların içine mitreşe adı veril devam et

    box Tavşan Ayağı: Tezhibde altının tozlarını toplanla ve süpürme işinde kullanılan fırçanın adıdır. Bu iş için çoğunlukla tüylü tavşan ayağı kullanıldığından bu ad veri devam et

    box Mihrak: Milhez ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

    box Biz: Ebruya şekil vermek için kullanılan tahta saplı ve muhtelif kalınlıklarda metal-çelik çivi uç kısmı sivri olan alet. devam et

    box Mifreşe: Kamış kalemlerin birbirine veya mahfazaya çarparak bozulmaması için, divitin kalem konan kısmına yerleştirilen örtü. Genellikle çuhadan yapılmıştır. devam et

    box Murakka Mukavva: Mukavva ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

    box Ecza-i Şerife: Kur'an, sureler, en'amlar, evrad gibi varak hâlinde yazma cüzlere verilen ad. Amme, Tebareke, Kad-seme, Vez-zariyat surelerine de ecza-i şerife denil devam et