Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kırağılaşma Nedir? Kırağılaşma Hakkında Kısaca Bilgi

Kırağılaşma Terimi Hakkında Bilgiler

KırağılaşmaKimya Terimi Olarak Kırağılaşma:
Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden direk katı hale geçmesine kırağılaşma denir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Sabit: Bir fiziksel niceliğe ait değişmez değer. Örneğin : Işık hızı ve Avogadro sayısı birer sabittir. devam et

  box Koligatif özellik: Moleküllerin veya taneciklerin sayılarına bağlı özellik. devam et

  box Frekans: Belirli bir noktada birim zamanda (saniyede) geçen dalga sayısıdır. devam et

  box Soğurma: 1-Işınların, madde üzerinde tutularak ısıya dönüşmesi olayına soğurma veya absorbsiyon denir. Soğurucu maddeler, çabuk ısınırlar. Yansıtıcı maddeler i devam et

  box Bazik İyon: Brönsted bazı olarak etki eden iyon. devam et

  box Katot ışın tüpü: Uçlarında metal elektrot bulunan ve içerisine düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel gerilim uygulanmasıyla gaz örneğinin ışık yaymasını devam et

  box Rezonans (çok merkezli bağ): 1-Bir molekülün değişik şekillerde gösterimine rezonans adı verilir. 2-Elektron delokalizasyonunun farklı Lewis yapılarıyla gösterildiği yapılar. devam et

  box Rasemat: Optikçe aktiflik gösteren bir bileşiğin sola ve sağa çeviren enantiyomerlerinin eşit miktardaki karışımı. devam et