Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kimyasal kinetik Nedir? Kimyasal kinetik Hakkında Kısaca Bilgi

Kimyasal kinetik Terimi Hakkında Bilgiler

Kimyasal kinetikKimya Terimi Olarak Kimyasal kinetik:
Kimyasal reaksiyonun hızlarının ve basamaklarının incelendiği bilim dalı.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Öz Hacim: Bir maddenin birim kütlesinin hacmine öz hacim denir. Öz kütlenin tersi olarak düşünülebilir. devam et

  box Sekonder Alkoller: -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna bir tane H ve iki tane alkil grubu bağlı ise bu alkol sekonder ikincil alkoldür. devam et

  box Viskozite: Sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç. devam et

  box Bronsted - Lowry Teorisi: Bu teoriye göre asit proton verici baz ise proton bağlayıcı (alan) maddedir. devam et

  box Heterojen Sistem: Birden fazla fazın birarada bulunması. devam et

  box Cis: Stereoizomerlerinde benzer grupların ikili bağın bulunduğu düzlemin aynı tarafında olması durumunda kullanılan bir ön ektir. devam et

  box Absorplama: Bir cismin bir yüzeye bağlanması. devam et

  box Formül-gram: Bir mol iyonik bağlı bileşiğin kütlesidir. devam et