Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Karakteristik Özellik:Miktara bağlı olmayan sadece o maddeye has olan özelliklere ayırt edici (karakteristik) özellikler devam

terimler Kararlı Bileşik:Kolaylıkla bozunup, ayrışmayan bileşik. devam

terimler Karbanyon:Karbon atomunun üzerinde pozitif yükün olduğu yapılar. devam

terimler Karbokatyon:Karbon atomu üzerinde pozitif yük bulunan iyon. devam

terimler Karbon Kimyası:1828 Yılında Alman Kimyacı Friedrich Wöhler, laboratuarda anorganik bir madde olan KCN den, organi devam

terimler Karışım:İki ya da daha fazla maddenin kimyasal tepkimeye girmeden, gelişigüzel oranlarda, kimyasal özellik devam

terimler Katalitik:Reaksiyon hızını değiştirmeyle ilgili olan. devam

terimler Katalitik Etki:Bir kimyasal tepkimenin katalizörler tarafından hızlandırılması. devam

terimler Katalizör:Kendisi tepkimeye girmediği hâlde, tepkime hızını arttıran veya yavaşlatan tepkimeden değişik devam

terimler Katı:Belirli kütle, hacim ve şekli olan içine girdiği kabın şeklini almayan madde hali. devam

terimler Katı Asfalt:Sıvı asfalta kum, çakıl ilavesiyle elde edilen yollara serilen asfalt olarak bilinen üründür. devam

terimler Katlı Oranlar Kanunu:İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, birinin sabit tutulan miktarına karşılı devam

terimler Katlı oranlar yasası:Aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birinin aynı miktarı ile birleşen diğ devam

terimler Katodik koruma:Metal bir cismi kendisinden daha kolay indirgenen bir başka metale bağlayarak koruma. devam

terimler Katot:İndirgenmenin olduğu elektrottur. Bir pildeki (-) yüklü elektrot. devam

terimler Katot ışın tüpü:Uçlarında metal elektrot bulunan ve içerisine düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel devam

terimler Katran:Organik maddelerden damıtma yoluyla elde edilen; siyah renkli, suda çözünmeyen, yağ kıvamında hidr devam

terimler Katyon:Elektrolitteki pozitif(+) iyonlara denir. devam

terimler Kaynama:1-Bir sıvı maddenin belli bir sıcaklıkta her yerinden kabarcıklar çıkararak hızla buharlaşması. devam

terimler Kaynama Noktası:Bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına eşit olduğu andaki sıcaklık değeri. devam

terimler Kaynama Sıcaklığı:Sıvı haldeki maddenin gaz haline geçmeye başladığı sıcaklık noktasına kaynama sıcaklığı denir. devam

terimler Kelvin (K):Madde moleküllerinin titreşimlerinin durduğu sıcaklık noktasını sıfır olarak kabul eden bir sıcakl devam

terimler Kelvin Derecesi (K):Başlangıcı mutlak sıfır noktası (-273,15 °C) olarak düzenlenen sıcaklık ölçeği. devam

terimler Kelvin sıcaklık cetveli:Mutlak sıcaklıktır. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerine göre kullanılan sıcaklık cetveli. devam

terimler Kemik külü:Kemiklerin yakılması sonucu oluşan en az %30 Ca ve %15,3 F içeren, buzlu cam yapımında kullanılan devam

terimler Ketonlar:Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan devam

terimler Kırağılaşma:Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden direk katı hale geçmesine kırağılaşma denir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın