eğitim sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerKarakteristik Özellik: Miktara bağlı olmayan sadece o maddeye has olan özelliklere ayırt edici (karakteristik) özellikler denir.

  terimlerKararlı Bileşik: Kolaylıkla bozunup, ayrışmayan bileşik.

  terimlerKarbanyon: Karbon atomunun üzerinde pozitif yükün olduğu yapılar.

  terimlerKarbokatyon: Karbon atomu üzerinde pozitif yük bulunan iyon.

  terimlerKarbon Kimyası: 1828 Yılında Alman Kimyacı Friedrich Wöhler, laboratuarda anorganik bir madde olan KCN den, organik bir madde olan üreyi elde etmiştir. Böylece

  terimlerKarışım: İki ya da daha fazla maddenin kimyasal tepkimeye girmeden, gelişigüzel oranlarda, kimyasal özelliklerini yitirmeden oluşturdukları madde.

  terimlerKatalitik: Reaksiyon hızını değiştirmeyle ilgili olan.

  terimlerKatalitik Etki: Bir kimyasal tepkimenin katalizörler tarafından hızlandırılması.

  terimlerKatalizör: Kendisi tepkimeye girmediği hâlde, tepkime hızını arttıran veya yavaşlatan tepkimeden değişikliğe uğramadan çıkan madde.

  terimlerKatı: Belirli kütle, hacim ve şekli olan içine girdiği kabın şeklini almayan madde hali.

  terimlerKatı Asfalt: Sıvı asfalta kum, çakıl ilavesiyle elde edilen yollara serilen asfalt olarak bilinen üründür.

  terimlerKatlı Oranlar Kanunu: İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, birinin sabit tutulan miktarına karşılık diğerinin değişken miktarları arasınd

  terimlerKatlı oranlar yasası: Aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birinin aynı miktarı ile birleşen diğer elementin kütleleri arasında tam sayıl

  terimlerKatodik koruma: Metal bir cismi kendisinden daha kolay indirgenen bir başka metale bağlayarak koruma.

  terimlerKatot: İndirgenmenin olduğu elektrottur. Bir pildeki (-) yüklü elektrot.

  terimlerKatot ışın tüpü: Uçlarında metal elektrot bulunan ve içerisine düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel gerilim uygulanmasıyla gaz örneğinin ış

  terimlerKatran: Organik maddelerden damıtma yoluyla elde edilen; siyah renkli, suda çözünmeyen, yağ kıvamında hidrokarbon karşımı olan sıvı.

  terimlerKatyon: Elektrolitteki pozitif(+) iyonlara denir.

  terimlerKaynama: 1-Bir sıvı maddenin belli bir sıcaklıkta her yerinden kabarcıklar çıkararak hızla buharlaşması. 2-Sıvının buhar basıncının atmosfer

  terimlerKaynama Noktası: Bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına eşit olduğu andaki sıcaklık değeri.

  terimlerKaynama Sıcaklığı: Sıvı haldeki maddenin gaz haline geçmeye başladığı sıcaklık noktasına kaynama sıcaklığı denir.

  terimlerKelvin (K): Madde moleküllerinin titreşimlerinin durduğu sıcaklık noktasını sıfır olarak kabul eden bir sıcaklık birimidir.

  terimlerKelvin Derecesi (K): Başlangıcı mutlak sıfır noktası (-273,15 °C) olarak düzenlenen sıcaklık ölçeği.

  terimlerKelvin sıcaklık cetveli: Mutlak sıcaklıktır. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerine göre kullanılan sıcaklık cetveli.

  terimlerKemik külü: Kemiklerin yakılması sonucu oluşan en az %30 Ca ve %15,3 F içeren, buzlu cam yapımında kullanılan ürün.

  terimlerKetonlar: Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir.

  terimlerKırağılaşma: Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden direk katı hale geçmesine kırağılaşma denir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın