eğitim sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerİyonik Bileşik: Negatif ve pozitif iyonların elektrostatik çekim kuvvetleriyle bir arada tutulduğu bileşik. Atomları arasında iyonik bağ içeren bileşikler.

  terimlerİyonik İletkenlik: Yükün iyonlar tarafından taşındığı elektriksel iletkenlik.

  terimlerİyonlaşma: Gaz halindeki bir atomun en uzak yörüngesindeki en zayıf tutulan elektronunun koparılması işlemine denir.

  terimlerİyonlaşma Enerjisi: Gaz hâlindeki nötr(yüksüz) bir atomdan bir elektron koparmak için atoma verilmesi gereken minimum enerji.

  terimlerİzobar Atom: Kütle numaraları aynı, proton ve nötron sayıları farklı taneciklere izobar atom denir.

  terimlerİzoelektronik: Değerlik elektron sayıları aynı olan atom veya iyon türleri.

  terimlerİzoelektronik Atom: Elektron sayıları ve elektron katman dizilimleri aynı olan taneciklere izoelektronik tanecik denir.

  terimlerİzole sistem: Çevresiyle madde ve enerji alışverişi olmayan sistem.

  terimlerİzomer: Aynı molekül formülüne ancak farklı yapısal formüle sahip farklı özellikler taşıyan iki ya da daha fazla bileşik.

  terimlerİzomeri: Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı maddeler birbirinin izomeridir. İzomerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farkl

  terimlerİzoterm: Grafik üzerinde aynı sıcaklığa karşı gelen noktalardan geçen çizgi.

  terimlerİzotermal proses: Sabit sıcaklıkta olan değişim.

  terimlerİzoton: Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olan atomlar.

  terimlerİzoton Atom: Nötron sayıları aynı kütle ve atom numaraları farklı atomlara izoton atom denir.

  terimlerİzotop: Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar.

  terimlerİzotop Atom: Proton sayıları aynı, nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan taneciklere izotop atom denir.

  terimlerJavel Suyu: NaOH çözeltisinden CI2 gazı geçirilerek elde edilen ve hipoklorit CIO- iyonları içeren çamaşır suyu olarak kullanılan ağartıcı madde.

  terimlerJelatin: Genellikle hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik, kıkırdak vb. dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam,

  terimlerJoule (J): 0,239 g suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli olan ısıya 1 Joule denir.

  terimlerKaba Formül: Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül.

  terimlerKabızlık: Dışkının katılığı yüzünden oluşan dışkılama zorluğu, peklik.

  terimlerKademeli Reaksiyon: Birden fazla reaksiyon basamağına sahip reaksiyonlar serisi.

  terimlerKalitatif (nitel): Bir maddenin, sistemin veya prosesin özelliklerinin sayısal olmayan tanımı.

  terimlerKalkojen: Filiz yapan 6A grubu elementleri.

  terimlerKalori: 1-Bir gram suyun sıcaklığının 1 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarı, ısı birimi. (1 cal=4,184 jul). 2- 1 g saf suyun sıcaklığını

  terimlerKalorimetre: Isı miktarını ölçmek için kullanılan araçlara kalorimetre denir.

  terimlerKantitatif (nicel): Bir madde, sistem veya prosesin sayı ile belirtilen özellikleri.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın