Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler İyonik Bileşik:Negatif ve pozitif iyonların elektrostatik çekim kuvvetleriyle bir arada tutulduğu bileşik. Atomla devam

terimler İyonik İletkenlik:Yükün iyonlar tarafından taşındığı elektriksel iletkenlik. devam

terimler İyonlaşma:Gaz halindeki bir atomun en uzak yörüngesindeki en zayıf tutulan elektronunun koparılması işlemine devam

terimler İyonlaşma Enerjisi:Gaz hâlindeki nötr(yüksüz) bir atomdan bir elektron koparmak için atoma verilmesi gereken minimum devam

terimler İzobar Atom:Kütle numaraları aynı, proton ve nötron sayıları farklı taneciklere izobar atom denir. devam

terimler İzoelektronik:Değerlik elektron sayıları aynı olan atom veya iyon türleri. devam

terimler İzoelektronik Atom:Elektron sayıları ve elektron katman dizilimleri aynı olan taneciklere izoelektronik tanecik denir devam

terimler İzole sistem:Çevresiyle madde ve enerji alışverişi olmayan sistem. devam

terimler İzomer:Aynı molekül formülüne ancak farklı yapısal formüle sahip farklı özellikler taşıyan iki ya da daha devam

terimler İzomeri:Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı maddeler birbirinin izomeridir. İzomerlerin fiziksel devam

terimler İzoterm:Grafik üzerinde aynı sıcaklığa karşı gelen noktalardan geçen çizgi. devam

terimler İzotermal proses:Sabit sıcaklıkta olan değişim. devam

terimler İzoton:Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olan atomlar. devam

terimler İzoton Atom:Nötron sayıları aynı kütle ve atom numaraları farklı atomlara izoton atom denir. devam

terimler İzotop:Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numa devam

terimler İzotop Atom:Proton sayıları aynı, nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan taneciklere izotop atom deni devam

terimler Javel Suyu:NaOH çözeltisinden CI2 gazı geçirilerek elde edilen ve hipoklorit CIO- iyonları içeren çamaşır suy devam

terimler Jelatin:Genellikle hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik, kıkırdak vb. dokularından ve devam

terimler Joule (J):0,239 g suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli olan ısıya 1 Joule denir. devam

terimler Kaba Formül:Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül. devam

terimler Kabızlık:Dışkının katılığı yüzünden oluşan dışkılama zorluğu, peklik. devam

terimler Kademeli Reaksiyon:Birden fazla reaksiyon basamağına sahip reaksiyonlar serisi. devam

terimler Kalitatif (nitel):Bir maddenin, sistemin veya prosesin özelliklerinin sayısal olmayan tanımı. devam

terimler Kalkojen:Filiz yapan 6A grubu elementleri. devam

terimler Kalori:1-Bir gram suyun sıcaklığının 1 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarı, ısı birimi. (1 cal=4,184 j devam

terimler Kalorimetre:Isı miktarını ölçmek için kullanılan araçlara kalorimetre denir. devam

terimler Kantitatif (nicel):Bir madde, sistem veya prosesin sayı ile belirtilen özellikleri. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın