Yazılı Sınav Soruları

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerIsıl Genleşme: Isıtılan bir cismin boyu, hacmi ve yüzeyi değişir. Bu değişim ısıl genleşme olarak adlandırılır.

  terimlerIşık Hızı: Bütün elektromanyetik dalgaların boşluk kabul edilen, maddeden arınmış ve havası boşaltılmış ortamda 300 000 000 m/s lik bir hızla ile il

  terimlerIşıma: Bir maddenin, elektromanyetik dalgalar veya tanecikler hâlinde çevreye enerji yayması.

  terimlerIşın Tedavisi: Radyoaktif ışımanın tedavi amacıyla kullanımı, radyoterapi.

  terimlerIUPAC: Uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliğinin İngilizce adının (International Union of Pure and Applied Chemistry) kısaltılmış adı.

  terimlerİç enerji: Sistemin toplam enerjisi.

  terimlerİç geçiş elementleri: Periyodik sistemin alt kısmında yer alan ve f orbitallerinin dolmasıyla oluşan elementler. Aktinitler ve lantanitler.

  terimlerİdeal Gaz: Molekülleri arasında hiçbir itme ve çekme kuvveti bulunmayan, çarpışmaları esnasında hiçbir enerji kaybı yaşamayan, öz hacmi olmayan haya

  terimlerİdeal Gazlar: 1- Aralarındaki etkileşimleri ihmal edilen gazlara ideal gazlar denir. 2- Moleküllerin hacimlerinin sıfır olduğu ve molekülleri arasında i

  terimlerİksir: Yenileyici ve şifa verici olduğuna inanılan içecek.

  terimlerİletken: Isı ve elektrik akımını ileten madde.

  terimlerİndigo: Sentetik boyar madde.

  terimlerİndikatör: 1-Asit formundan baz formuna geçerken renk değiştiren madde. 2-Hem asitlerin hem de bazların ayıraçaları. Bakınız : Ayıraç.

  terimlerİndirgen: Kimyasal reaksiyonlarda kendisi yükseltgenerek karşısındakini indirgeyen bileşik ya da iyon.

  terimlerİndirgenme: 1-Bir maddenin elektron kazanmasına indirgenme denir. Elektron alan bir atom ya da iyonun değerliği küçülür. 2-Elementlerin elektron olarak

  terimlerİndirgenme tepkimesi: Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayılarını azaltan tepkime.

  terimlerİndirgenme-yükseltgenme tepkimesi: Bazı atomların yükseltgenme basamaklarının değiştiği tepkime.

  terimlerİndüktif etki: Asimetrik bir molekülde elektronların bir yöne doğru çekilmesi veya itilmesi.

  terimlerİnhibitör: Tepkime hızını azaltan katalizör.

  terimlerİnorganik Bileşikler: Normalde doğada hazır bulunan bileşiklerdir. Doğada bulunan element çeşitlerinin etkileşmesi sonucu oluşur. Asitler, bazlar, tuzlar, oksitler

  terimlerİntermetalik malzeme: Ti-Al, Ni-Al, Cu-Au, Ni-Co alaşımları gibi katı bir çözeltide iki ya da daha fazla metalin birbirine kovalent ya da iyonik bağlarla bağlanmas

  terimlerİnvert Şeker: Sakarozun asidik hidroliziyle oluşan ve eşit mol oranında glikoz ile früktoz içeren karışım.

  terimlerİstemli değişim: Dışarıdan bir etki olmaksızın kendiliğinden gerçekleşen değişim.

  terimlerİşlevsel grup: Molekülün kimyasal tepkimeye katılan kısmı.

  terimlerİyon: Elektron alış - verişi sonucu oluşan (+) veya (-) yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir.

  terimlerİyon Yapılı Bileşikler: İyonik bağlar içeren bileşikler.

  terimlerİyonik Bağ: 1- Metallerle ametaller arasında elektron alış-verişiyle doğan (+) ve (-) yüklü iyonlar arasındaki elektriksel çekime dayanan bağlara iyo

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   11 12 13 14 15 16 17   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın