Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Isıl Genleşme:Isıtılan bir cismin boyu, hacmi ve yüzeyi değişir. Bu değişim ısıl genleşme olarak adlandırılır. devam

terimler Işık Hızı:Bütün elektromanyetik dalgaların boşluk kabul edilen, maddeden arınmış ve havası boşaltılmış ortam devam

terimler Işıma:Bir maddenin, elektromanyetik dalgalar veya tanecikler hâlinde çevreye enerji yayması. devam

terimler Işın Tedavisi:Radyoaktif ışımanın tedavi amacıyla kullanımı, radyoterapi. devam

terimler IUPAC:Uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliğinin İngilizce adının (International Union of Pure an devam

terimler İç enerji:Sistemin toplam enerjisi. devam

terimler İç geçiş elementleri:Periyodik sistemin alt kısmında yer alan ve f orbitallerinin dolmasıyla oluşan elementler. Aktini devam

terimler İdeal Gaz:Molekülleri arasında hiçbir itme ve çekme kuvveti bulunmayan, çarpışmaları esnasında hiçbir enerji devam

terimler İdeal Gazlar:1- Aralarındaki etkileşimleri ihmal edilen gazlara ideal gazlar denir. 2- Moleküllerin hacimle devam

terimler İksir:Yenileyici ve şifa verici olduğuna inanılan içecek. devam

terimler İletken:Isı ve elektrik akımını ileten madde. devam

terimler İndigo:Sentetik boyar madde. devam

terimler İndikatör:1-Asit formundan baz formuna geçerken renk değiştiren madde. 2-Hem asitlerin hem de bazların a devam

terimler İndirgen:Kimyasal reaksiyonlarda kendisi yükseltgenerek karşısındakini indirgeyen bileşik ya da iyon. devam

terimler İndirgenme:1-Bir maddenin elektron kazanmasına indirgenme denir. Elektron alan bir atom ya da iyonun değerliğ devam

terimler İndirgenme tepkimesi:Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayılarını azaltan tepkime. devam

terimler İndirgenme-yükseltgenme tepkimesi:Bazı atomların yükseltgenme basamaklarının değiştiği tepkime. devam

terimler İndüktif etki:Asimetrik bir molekülde elektronların bir yöne doğru çekilmesi veya itilmesi. devam

terimler İnhibitör:Tepkime hızını azaltan katalizör. devam

terimler İnorganik Bileşikler:Normalde doğada hazır bulunan bileşiklerdir. Doğada bulunan element çeşitlerinin etkileşmesi sonuc devam

terimler İntermetalik malzeme:Ti-Al, Ni-Al, Cu-Au, Ni-Co alaşımları gibi katı bir çözeltide iki ya da daha fazla metalin birbiri devam

terimler İnvert Şeker:Sakarozun asidik hidroliziyle oluşan ve eşit mol oranında glikoz ile früktoz içeren karışım. devam

terimler İstemli değişim:Dışarıdan bir etki olmaksızın kendiliğinden gerçekleşen değişim. devam

terimler İşlevsel grup:Molekülün kimyasal tepkimeye katılan kısmı. devam

terimler İyon:Elektron alış - verişi sonucu oluşan (+) veya (-) yüklü atom ya da atom gruplarına iyon den devam

terimler İyon Yapılı Bileşikler:İyonik bağlar içeren bileşikler. devam

terimler İyonik Bağ:1- Metallerle ametaller arasında elektron alış-verişiyle doğan (+) ve (-) yüklü iyonlar arasındaki devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın