Eğitim Siteleri

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerHal Değişimi: Atomları arasındaki kimyasal bağları zayıf olan maddelerin ısı alması ya da ısı vermesi sonucu fiziksel durumlarının değişmesine hal de

  terimlerHalojen: Periyodik cetvelin VIIA grubunda bulunan elementlerin her biri.

  terimlerHalojenler: Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulunduran elementlerin oluşturduğu 7A grubu.

  terimlerHalomon: Okyanus ve denizlerde bulunan polihalojen bileşiklerinden biri.

  terimlerHeisenberg belirsizlik ilkesi: Bir elektronun yerinin ve hızının aynı anda bilinemeyeceğini belirten ilke.

  terimlerHenry kanunu: Bir gazın bir sıvı içindeki çözünürlüğü.

  terimlerHenry sabiti: Henry kanunundaki kH sabiti.

  terimlerHenry Yasası: Sabit sıcaklıkta, belli miktar sıvıda çözünmüş gaz miktarıyla gazın kısmi basıncı arasındaki ilişkiyi veren yasa.

  terimlerHeterojen Karışım: Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır. Örnek : Ayran, meyve suyu, süt, çamurlu su, toprak, yağlı su...

  terimlerHeterojen Sistem: Birden fazla fazın birarada bulunması.

  terimlerHız sabiti: Hız kanunundaki orantı katsayısı (k).

  terimlerHız tayin basamağı: Çok basamaklı bir reaksiyonun en yavaş yürüyen basamağı.

  terimlerHızlandırıcı: Elektron, proton ve alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek kinetik enerji kazandıran alet.

  terimlerHidrat: Kristal yapısında belirli miktarlarda su molekülü içeren bileşiklerdir.

  terimlerHidrofil: Suyu seven.

  terimlerHidrofob: Suyu sevmeyen.

  terimlerHidrojen Bağı: Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük atomlarla oluşturduğu bileşiklerin sıvılarında molekülleri bir arada tutan bağlara hidrojen ba

  terimlerHidrokarbon: Alkenlere içerdikleri pi (П) bağından dolayı doymamış hidrokarbon denir.Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşik.

  terimlerHidrolik: Sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalı.

  terimlerHidroliz: 1-Bir tuzun suda çözünerek kendisini oluşturan asit veya baza ayrışmasına hidroliz denir. 2-Bir tuzun anyon ve katyonunun suyla tepk

  terimlerHomojen Karışım: Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olan karışımlardır. (Çözeltiler, alaşımlar, gaz karışımları v.s.) Homojen karışımd

  terimlerHomojen Sistem: Her yerinde aynı özelliği gösteren sistem.

  terimlerHomolog seri: Bileşimi sabit bir birim kadar değişen bileşik grubu.

  terimlerHund Kuralı: 1-Elektronların eş enerjili orbitallere eşleşmemiş elektronların sayısı en çok olacak şekilde yerleştirilmesini ifade eden kural. 2-Eş

  terimlerHücre diyagramı: Bir elektrokimyasal hücrede elektrotların düzenlenişini gösteren diyagram.

  terimlerHücre potansiyeli: Bir elektrokimyasal hücrede, akım geçmediği durumda elektrotlar arasındaki potansiyel fark.

  terimlerIsı (Q): 1- Bir maddenin moleküllerinin kinetik enerjileri toplamına ısı denir. Isı aynı zamanda bir enerji türüdür ve skaler büyüklüktür. 2- S

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   10 11 12 13 14 15 16   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın