Oyun Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüHal Değişimi : Atomları arasındaki kimyasal bağları zayıf olan maddelerin ısı alması ... devam et

  terimler sözlüğüHalojen : Periyodik cetvelin VIIA grubunda bulunan elementlerin her biri.... devam et

  terimler sözlüğüHalojenler : Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüng... devam et

  terimler sözlüğüHalomon : Okyanus ve denizlerde bulunan polihalojen bileşiklerinden biri.... devam et

  terimler sözlüğüHeisenberg belirsizlik ilkesi : Bir elektronun yerinin ve hızının aynı anda bilinemeyeceğini belirten ... devam et

  terimler sözlüğüHenry kanunu : Bir gazın bir sıvı içindeki çözünürlüğü.... devam et

  terimler sözlüğüHenry sabiti : Henry kanunundaki kH sabiti.... devam et

  terimler sözlüğüHenry Yasası : Sabit sıcaklıkta, belli miktar sıvıda çözünmüş gaz miktarıyla gazın kı... devam et

  terimler sözlüğüHeterojen Karışım : Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır. ... devam et

  terimler sözlüğüHeterojen Sistem : Birden fazla fazın birarada bulunması.... devam et

  terimler sözlüğüHız sabiti : Hız kanunundaki orantı katsayısı (k).... devam et

  terimler sözlüğüHız tayin basamağı : Çok basamaklı bir reaksiyonun en yavaş yürüyen basamağı.... devam et

  terimler sözlüğüHızlandırıcı : Elektron, proton ve alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek ... devam et

  terimler sözlüğüHidrat : Kristal yapısında belirli miktarlarda su molekülü içeren bileşiklerdir... devam et

  terimler sözlüğüHidrofil : Suyu seven.... devam et

  terimler sözlüğüHidrofob : Suyu sevmeyen.... devam et

  terimler sözlüğüHidrojen Bağı : Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük atomlarla oluşturduğu bi... devam et

  terimler sözlüğüHidrokarbon : Alkenlere içerdikleri pi (П) bağından dolayı doymamış hidrokarbo... devam et

  terimler sözlüğüHidrolik : Sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalı.... devam et

  terimler sözlüğüHidroliz : 1-Bir tuzun suda çözünerek kendisini oluşturan asit veya baza ayrışmas... devam et

  terimler sözlüğüHomojen Karışım : Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olan karışımlardır. (Çö... devam et

  terimler sözlüğüHomojen Sistem : Her yerinde aynı özelliği gösteren sistem.... devam et

  terimler sözlüğüHomolog seri : Bileşimi sabit bir birim kadar değişen bileşik grubu.... devam et

  terimler sözlüğüHund Kuralı : 1-Elektronların eş enerjili orbitallere eşleşmemiş elektronların sayı... devam et

  terimler sözlüğüHücre diyagramı : Bir elektrokimyasal hücrede elektrotların düzenlenişini gösteren diyag... devam et

  terimler sözlüğüHücre potansiyeli : Bir elektrokimyasal hücrede, akım geçmediği durumda elektrotlar arasın... devam et

  terimler sözlüğüIsı (Q) : 1- Bir maddenin moleküllerinin kinetik enerjileri toplamına ısı denir.... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   10 11 12 13 14 15 16   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın