Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Hal Değişimi:Atomları arasındaki kimyasal bağları zayıf olan maddelerin ısı alması ya da ısı vermesi sonucu fiz devam

terimler Halojen:Periyodik cetvelin VIIA grubunda bulunan elementlerin her biri. devam

terimler Halojenler:Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulun devam

terimler Halomon:Okyanus ve denizlerde bulunan polihalojen bileşiklerinden biri. devam

terimler Heisenberg belirsizlik ilkesi:Bir elektronun yerinin ve hızının aynı anda bilinemeyeceğini belirten ilke. devam

terimler Henry kanunu:Bir gazın bir sıvı içindeki çözünürlüğü. devam

terimler Henry sabiti:Henry kanunundaki kH sabiti. devam

terimler Henry Yasası:Sabit sıcaklıkta, belli miktar sıvıda çözünmüş gaz miktarıyla gazın kısmi basıncı arasındaki ilişk devam

terimler Heterojen Karışım:Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır. Örnek : Ayran, meyve suyu, s devam

terimler Heterojen Sistem:Birden fazla fazın birarada bulunması. devam

terimler Hız sabiti:Hız kanunundaki orantı katsayısı (k). devam

terimler Hız tayin basamağı:Çok basamaklı bir reaksiyonun en yavaş yürüyen basamağı. devam

terimler Hızlandırıcı:Elektron, proton ve alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek kinetik enerji kazandıran al devam

terimler Hidrat:Kristal yapısında belirli miktarlarda su molekülü içeren bileşiklerdir. devam

terimler Hidrofil:Suyu seven. devam

terimler Hidrofob:Suyu sevmeyen. devam

terimler Hidrojen Bağı:Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük atomlarla oluşturduğu bileşiklerin sıvılarında molek devam

terimler Hidrokarbon:Alkenlere içerdikleri pi (П) bağından dolayı doymamış hidrokarbon denir.Sadece karbon ve hid devam

terimler Hidrolik:Sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalı. devam

terimler Hidroliz:1-Bir tuzun suda çözünerek kendisini oluşturan asit veya baza ayrışmasına hidroliz denir. devam

terimler Homojen Karışım:Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olan karışımlardır. (Çözeltiler, alaşımlar, gaz kar devam

terimler Homojen Sistem:Her yerinde aynı özelliği gösteren sistem. devam

terimler Homolog seri:Bileşimi sabit bir birim kadar değişen bileşik grubu. devam

terimler Hund Kuralı:1-Elektronların eş enerjili orbitallere eşleşmemiş elektronların sayısı en çok olacak şekilde yer devam

terimler Hücre diyagramı:Bir elektrokimyasal hücrede elektrotların düzenlenişini gösteren diyagram. devam

terimler Hücre potansiyeli:Bir elektrokimyasal hücrede, akım geçmediği durumda elektrotlar arasındaki potansiyel fark. devam

terimler Isı (Q):1- Bir maddenin moleküllerinin kinetik enerjileri toplamına ısı denir. Isı aynı zamanda bir enerji devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın