eğitim sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerFrekans: Belirli bir noktada birim zamanda (saniyede) geçen dalga sayısıdır.

  terimlerFriedel-Crafts tepkimeleri: Aromatik bileşiklere bir Lewis asidinin katalizörlüğü eşliğinde alkil veya açil gruplarının bağlanma tepkimeleri.

  terimlerFruktoz: Meyve şekeri adının çağrıştırdığı gibi meyvelerden çok Hindiba kökü ve sarımsakta bulunan bir şeker.

  terimlerFüzyon: Hafif çekirdeklerin bir araya gelerek daha ağır çekirdekleri meydana getirmesi.

  terimlerFüzyon (Birleşme) reaksiyonu: Küçük atom çekirdeklerinin birleşerek daha büyük çekirdekler oluşturmasıdır.

  terimlerFüzyon (kaynaşma) Tepkimeleri: Küçük atomların kaynaştırılarak büyük atomların meydana getirildiği çekirdek tepkimesidir. Hidrojen bombası bu esasa dayanır.

  terimlerGama Işıması: 1-Çeşitli radyoaktif ışımalar sonucu yüksek enerjili halde kalan bir çekirdeğin yaydığı ve nüfus etme gücü yüksek olan elektromanyetik

  terimlerGama Işını: Radyoaktif değişmeler sırasında açığa çıkan yüksek enerjili ışıma.

  terimlerGay - Lussac kanunu: Sabit hacimli bir miktar gazın basıncı ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır.

  terimlerGay-Lassac Yasası: Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir.

  terimlerGaz: Tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunan, bulundukları kabı tamamen doldurabilen ve karıştırıldıklarında her oranda karışabilen akı

  terimlerGaz Kanunları: Gazların basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı nicelikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesine gaz kanunları denir.

  terimlerGaz Sabiti (Rydberg sabiti): İdeal gaz denkleminde ve bazı diğer denklemlerde karşılaşılan sabit.

  terimlerGeçiş Elementleri: 1-Periyodik cetveldeki B grubunu oluşturan ve hepsi metal olan elementler. 2-Periyodik sistemin orta kısmında bulunan ve bileşiklerinde, birden

  terimlerGenlik: Bir dalganın durgun durumdan ayrılma miktarı.

  terimlerGerçek Gaz: Davranışı ideal gaz davranışından farklı olan gaz.

  terimlerGibss serbest enerjisi: Bir sistemin sabit sıcaklık ve basınçta iş yapmak için hazır olan enerjisi.

  terimlerGlazür: Camlaştırma, dondurma, şeffaf ve sert cila.

  terimlerGlikoz: C6H12O6 genel formülüne sahip basit karbonh

  terimlerGörünür Spektrum: Dalga boyu yaklaşık 390 nm ile 760 nm arasında bulunan ve elektromanyetik ışımanın bütün görünen dalgalarını içeren spektrumu.

  terimlerGöz taşı: Boya ve tarım ilacı olarak kullanılan mavi renkteki bakır(II) sülfatın halk arasındaki ismi.

  terimlerGraham Kanunu: Sabit sıcaklıkta bir gazın difüzyon veya efüzyon hızı, o gazın öz kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır.

  terimlerGrignard reaktifi: Alkil halejenürlerin (R-X) magnezyumla (Mg) tepkimesinden oluşan bileşik.

  terimlerGrizu: Hava ile metan (hacimce %5-15) gazının patlayıcı karışımı.

  terimlerGrup: 1- Periyodik sistemdeki benzer özelliklere sahip elementlerin periyodik cetvelde bulunduğu düşey sıra ya da sütunlar. 2- Ortak özellikleri

  terimlerHaber-Bosch prosesi: Yüksek sıcaklık ve basınçta ve katalizörlü ortamda amonyak sentezi.

  terimlerHacim (V): Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   9 10 11 12 13 14 15   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın