Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Frekans:Belirli bir noktada birim zamanda (saniyede) geçen dalga sayısıdır. devam

terimler Friedel-Crafts tepkimeleri:Aromatik bileşiklere bir Lewis asidinin katalizörlüğü eşliğinde alkil veya açil gruplarının bağlan devam

terimler Fruktoz:Meyve şekeri adının çağrıştırdığı gibi meyvelerden çok Hindiba kökü ve sarımsakta bulunan bir şeke devam

terimler Füzyon:Hafif çekirdeklerin bir araya gelerek daha ağır çekirdekleri meydana getirmesi. devam

terimler Füzyon (Birleşme) reaksiyonu:Küçük atom çekirdeklerinin birleşerek daha büyük çekirdekler oluşturmasıdır. devam

terimler Füzyon (kaynaşma) Tepkimeleri:Küçük atomların kaynaştırılarak büyük atomların meydana getirildiği çekirdek tepkimesidir. Hidroje devam

terimler Gama Işıması:1-Çeşitli radyoaktif ışımalar sonucu yüksek enerjili halde kalan bir çekirdeğin yaydığı ve nüfus e devam

terimler Gama Işını:Radyoaktif değişmeler sırasında açığa çıkan yüksek enerjili ışıma. devam

terimler Gay - Lussac kanunu:Sabit hacimli bir miktar gazın basıncı ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır. devam

terimler Gay-Lassac Yasası:Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. devam

terimler Gaz:Tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunan, bulundukları kabı tamamen doldurabilen ve karıştırıl devam

terimler Gaz Kanunları:Gazların basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı nicelikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesine ga devam

terimler Gaz Sabiti (Rydberg sabiti):İdeal gaz denkleminde ve bazı diğer denklemlerde karşılaşılan sabit. devam

terimler Geçiş Elementleri:1-Periyodik cetveldeki B grubunu oluşturan ve hepsi metal olan elementler. 2-Periyodik sistemin devam

terimler Genlik:Bir dalganın durgun durumdan ayrılma miktarı. devam

terimler Gerçek Gaz:Davranışı ideal gaz davranışından farklı olan gaz. devam

terimler Gibss serbest enerjisi:Bir sistemin sabit sıcaklık ve basınçta iş yapmak için hazır olan enerjisi. devam

terimler Glazür:Camlaştırma, dondurma, şeffaf ve sert cila. devam

terimler Glikoz:C6H12O6 genel formülüne sahip basit karbonhidrat. devam

terimler Görünür Spektrum:Dalga boyu yaklaşık 390 nm ile 760 nm arasında bulunan ve elektromanyetik ışımanın bütün görünen d devam

terimler Göz taşı:Boya ve tarım ilacı olarak kullanılan mavi renkteki bakır(II) sülfatın halk arasındaki ismi. devam

terimler Graham Kanunu:Sabit sıcaklıkta bir gazın difüzyon veya efüzyon hızı, o gazın öz kütlesinin karekökü ile ters ora devam

terimler Grignard reaktifi:Alkil halejenürlerin (R-X) magnezyumla (Mg) tepkimesinden oluşan bileşik. devam

terimler Grizu:Hava ile metan (hacimce %5-15) gazının patlayıcı karışımı. devam

terimler Grup:1- Periyodik sistemdeki benzer özelliklere sahip elementlerin periyodik cetvelde bulunduğu düşey s devam

terimler Haber-Bosch prosesi:Yüksek sıcaklık ve basınçta ve katalizörlü ortamda amonyak sentezi. devam

terimler Hacim (V):Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın