eğitim sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerFaraday sabiti: Bir mol elektronun elektrik yükü.

  terimlerFaraday Yasaları: Devreden geçen yük ile anot ve katotta açığa çıkan maddelerin miktarları arasında bir ilişki vardır. Bu konudaki kurallar Faraday yasaları

  terimlerFaz: 1-Sıcaklık, öz kütle, derişim gibi madde özelliklerinin aynı olduğu sistem bölgesi. 2-Bir sistemde özellikleri bakımından bir bütün

  terimlerFelsefe taşı: Maddeyi altına çevirecek aynı zamanda da ölümsüzlük iksiri olarak kullanılabilecek efsanevi madde.

  terimlerFenil Grubu: Benzenden bir H atomunun ayrılmasıyla oluşan, C6H5- formülündeki grup.

  terimlerFermantasyon: Glikoz veya başka organik bileşiklerin oksijen kullanmadan enzimler yardımıyla diğer organik bileşiklere dönüştüğü kimyasal sürecin adı.

  terimlerFermentasyon: Maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi.

  terimlerFiliz: Ocaktan çıkarılan işlenmemiş, başka maddelerle karışık halde bulunan, ham maden bileşiği.

  terimlerFilojiston: Eskiden simyacılar maddeleri yanan ve yanmayan olarak sınıflandırmışlardı. İşte yanan maddelerin yanmasına neden olan şeye filojiston

  terimlerFisyon: Büyük çekirdeklerin, yaklaşık olarak aynı büyüklükte iki çekirdeğe bölünmesi.

  terimlerFisyon (Bölünme) Tepkimeleri: Büyük kütle numaralı atomların hızlandırılmış nötronlarla bombardımanı sonucu daha küçük atomlara bölünme tepkimesidir. Atom bombas

  terimlerFiziksel Değişme: Bir maddenin kimyasal bileşimini değiştirmeksizin uğradığı değişme.

  terimlerFiziksel Denge: Sistemin iki farklı hâli arasında kurulan denge.

  terimlerFiziksel Özellik: Maddenin dış yapısıyla ilgili özelliklerine fiziksel özellik, dış yapısıyla ilgili değişmeye de fiziksel değişme denir. Bir maddenin re

  terimlerFizyon (Bölünme) Reaksiyonu: Ağır bir çekirdeğin daha küçük çekirdeklere dönüşmesi. Bu sırada bir kaç nötron ile çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

  terimlerFlüoresans: Bir maddenin kısa dalga boylu radyasyon ile uyarılması sonucu ışık yayması. Uyarıcı ortamdan uzaklaştırıldığında ışık yayma işlemi

  terimlerFormal Yük: Molekül içindeki yüke formal yük denir. Formal yük = Grup numarası - (Ortaklanmamış elektron sayısı + Bağ sayısı) şeklinde hesaplanır.

  terimlerFormül: Bileşikteki elementlerin sembollerini ve bu bileşiğin bir molekülündeki atomların kaçar tane olduğunu gösteren sayıları içeren basit ifade

  terimlerFormül birimi: Bir bileşiğin formülünü oluşturan atomların en küçük oranlarını gösteren grubu.

  terimlerFormül Kütlesi: - Bir bileşiğin formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütlelerinin çarpımının toplamı. - Bir bileşiğin formül birimin

  terimlerFormül-gram: Bir mol iyonik bağlı bileşiğin kütlesidir.

  terimlerFosforesans: Bir maddenin uyarılması sonucu ortamdan uyarıcı kaldırılsa da bir süre daha ışıma yapması.

  terimlerFotoelektrik: Düşük frekanslı ışığa maruz kalan metalden elektron kopması.

  terimlerFotoelektrik olay: Bir metal üzerine düşürülen ışığın, metal yüzeyinden elektron koparması olayına denir.

  terimlerFotokimyasal tepkime: Işığın etkisiyle gerçekleşen kimyasal tepkimeler.

  terimlerFoton: Elektromanyetik ışınları oluşturan bölünmez dalga paketleri.Işık taneciği. Işık ışınının enerjisi bu fotonlar içinde yoğunlaşmış

  terimlerFraksiyonlu damıtma: Uçuculuk farklarından yararlanarak bir sıvı karışımını damıtarak bileşenlerine ayırma.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın