Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Faraday sabiti:Bir mol elektronun elektrik yükü. devam

terimler Faraday Yasaları:Devreden geçen yük ile anot ve katotta açığa çıkan maddelerin miktarları arasında bir ilişki vardı devam

terimler Faz:1-Sıcaklık, öz kütle, derişim gibi madde özelliklerinin aynı olduğu sistem bölgesi. 2-Bir sist devam

terimler Felsefe taşı:Maddeyi altına çevirecek aynı zamanda da ölümsüzlük iksiri olarak kullanılabilecek efsanevi madde. devam

terimler Fenil Grubu:Benzenden bir H atomunun ayrılmasıyla oluşan, C6H5- formülündeki grup. devam

terimler Fermantasyon:Glikoz veya başka organik bileşiklerin oksijen kullanmadan enzimler yardımıyla diğer organik bileş devam

terimler Fermentasyon:Maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla genellikle ısı vererek ve k devam

terimler Filiz:Ocaktan çıkarılan işlenmemiş, başka maddelerle karışık halde bulunan, ham maden bileşiği. devam

terimler Filojiston:Eskiden simyacılar maddeleri yanan ve yanmayan olarak sınıflandırmışlardı. İşte yanan maddelerin y devam

terimler Fisyon:Büyük çekirdeklerin, yaklaşık olarak aynı büyüklükte iki çekirdeğe bölünmesi. devam

terimler Fisyon (Bölünme) Tepkimeleri:Büyük kütle numaralı atomların hızlandırılmış nötronlarla bombardımanı sonucu daha küçük atomlara devam

terimler Fiziksel Değişme:Bir maddenin kimyasal bileşimini değiştirmeksizin uğradığı değişme. devam

terimler Fiziksel Denge:Sistemin iki farklı hâli arasında kurulan denge. devam

terimler Fiziksel Özellik:Maddenin dış yapısıyla ilgili özelliklerine fiziksel özellik, dış yapısıyla ilgili değişmeye de f devam

terimler Fizyon (Bölünme) Reaksiyonu:Ağır bir çekirdeğin daha küçük çekirdeklere dönüşmesi. Bu sırada bir kaç nötron ile çok büyük mikt devam

terimler Flüoresans:Bir maddenin kısa dalga boylu radyasyon ile uyarılması sonucu ışık yayması. Uyarıcı ortamdan uzakl devam

terimler Formal Yük:Molekül içindeki yüke formal yük denir. Formal yük = Grup numarası - (Ortaklanmamış elektron sayı devam

terimler Formül:Bileşikteki elementlerin sembollerini ve bu bileşiğin bir molekülündeki atomların kaçar tane olduğ devam

terimler Formül birimi:Bir bileşiğin formülünü oluşturan atomların en küçük oranlarını gösteren grubu. devam

terimler Formül Kütlesi:- Bir bileşiğin formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütlelerinin çarpımının topla devam

terimler Formül-gram:Bir mol iyonik bağlı bileşiğin kütlesidir. devam

terimler Fosforesans:Bir maddenin uyarılması sonucu ortamdan uyarıcı kaldırılsa da bir süre daha ışıma yapması. devam

terimler Fotoelektrik:Düşük frekanslı ışığa maruz kalan metalden elektron kopması. devam

terimler Fotoelektrik olay:Bir metal üzerine düşürülen ışığın, metal yüzeyinden elektron koparması olayına denir. devam

terimler Fotokimyasal tepkime:Işığın etkisiyle gerçekleşen kimyasal tepkimeler. devam

terimler Foton:Elektromanyetik ışınları oluşturan bölünmez dalga paketleri.Işık taneciği. Işık ışınının enerjisi devam

terimler Fraksiyonlu damıtma:Uçuculuk farklarından yararlanarak bir sıvı karışımını damıtarak bileşenlerine ayırma. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın