Eğitim Sitesi

Kilowattsaat Nedir? Kilowattsaat Hakkında Kısaca Bilgi

Kilowattsaat Terimi Hakkında Bilgiler

KilowattsaatFizik Terimi Olarak Kilowattsaat:
Enerjinin birimi, 3,600,000 joules. Bir makinenin 1 saat boyunca 1000 watt lık enerjiyi bir biçiminden diğer biçime dönüştürülmesi kilowattsaat olarak isimlendirilir.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Isı iletimi: atomların veya moleküllerin birbirleri ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan ısısal enerjinin yer degiştirmesi. devam et

  box Gaz: Maddenin, atomlarının birbirinden uzak durduğu ve içinde bulunduğu hacmi doldurmaya çalıştığı halidir. Belirli bir şekli veya hacmi olmayan maddelerdi devam et

  box Alfa Radyasyonu: Bir çekirdeğin ortama alfa parçacıkları (helyum çekirdekleri) salması devam et

  box Termometre: Sıcaklık ölçmek için kullanılan alettir. devam et

  box Temel durum: Kuantum mekaniğinde bir sistemin sahip olabileceği minimum enerji değeri. devam et

  box Antinode: Duran bir dalganın bir hali, dalga girişimlerinin maksimum yer değiştirmeyi yapması,genlik. devam et

  box Elastik: Bir çarpışma veya etkileşme sonucunda kinetik enerjinin korunumudur. devam et

  box Su Cenderesi: Yüzey alanları ya da kesitleri farklı iki borunun içlerine sıvı konması, üst yüzeylerine ise hareketli pistonlar yerleştirilmesiyle oluşturulan bileşi devam et