Eğitim Sitesi

Kilikya(Klikya) Nedir? Kilikya(Klikya) Hakkında Kısaca Bilgi

Kilikya(Klikya) Terimi Hakkında Bilgiler

Kilikya(Klikya)İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Kilikya(Klikya):
Bugünkü Seyhan (Adana) ve İçel (Mersin) illeri ile Konya ilinin güneyini ve Antalya ilinin doğusunu içine alan bölgeye eskiden verilen ad.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Mecelle: Kitap. Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimat'tan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser. devam et

  box Marshall Planı: Zamanın ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın kendi adıyla anılan, 1947 yılında Harward Üniversitesinde yaptığı konuşmasıdır. Bu konuşmada. Avrupa e devam et

  box Habis: Kötü, alçak, soysuz. devam et

  box Basiret: Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, sağgörü, önsezi, vizyon. devam et

  box Maarif Vekâleti: Eğitim Bakanlığı. Şimdiki Milli Eğitim Bakanlığı. devam et

  box Komplo: Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan. devam et

  box Yekpare: Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün. devam et

  box Harbiye Nazırı: Osmanlı Devleti'nde millî savunma bakanı. devam et