Eğitim Sitesi

Kiler Kethüdası Nedir? Kiler Kethüdası Hakkında Kısaca Bilgi

Kiler Kethüdası Terimi Hakkında Bilgiler

Kiler KethüdasıOsmanlıca Terimi Olarak Kiler Kethüdası:
Saraydaki Kilerci başının emrinde çalışan ve vazifesi kiler görevlilerini teftiş etmek olan kahya.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Alay Emini: Yüzbaşıdan büyük, binbaşıdan küçük, askeri kâtip sınıfından bir vazifenin unvanıydı. Alay kâtipliğinden terfi ederek tayin olunur ve alayın idari ve h devam et

  box Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmi daire" demek olduğu için "ağa kapısı" ağa dairesi demekti. Ağa kapısı, devam et

  box Mevkufat: Bir zaman için tutulup alı konulmuş olan mal yada para. Bir şeyin gelirinden artıp hazineye mal edilen para. Bu görevi yerine getiren kişilerede mevku devam et

  box Cebelü (Cebeli): Dirlik sahiplerinin sefer sırasında götürmekte zorunlu oldukları atlı asker. devam et

  box Kazasker: En yüksek ilmi rütbe, günümüzün adalet bakanı. İmparatorkuğun Asya ve avrupa bölümlerindeki kadıların başı (Rumeli Kazaskeri, Anadolu Kazaskeri.)Kadı devam et

  box Sipahi Ağası: Kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğünü oluşturan sipahi ocağının kumandanı. devam et

  box Müsadere: Osmanlı Devletinde her hangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması. devam et

  box Kervansaray: Yolcuların konakladığı büyük han. devam et