Eğitim Sitesi

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatı Hakkında Kısaca Bilgi

Kıdem Tazminatı Terimi Hakkında Bilgiler

Kıdem TazminatıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kıdem Tazminatı:
Bir işte bir yıldan fazla süreyle çalışan işçilere, iş akdinin yasada belirtilen koşullarda son bulması durumunda, kıdemiyle orantılı olarak ödenen toplu para.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Müsadere: Kanun gücü ile zorla alınan. devam et

  box Evrak: Eski dilde varak (kağıt)'ın çoğulu. devam et

  box Hakediş: Tamamlanmış iş kısımlarının inşaat proje yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine, bunlarla ilgili sözleşme tutarının pe devam et

  box Avans: 1) Alacaktan bir kısmının vaktinden önce ödenmesi. 2) Bir iş veya hizmetin yerine getirilmesi için iş veya hizmetin yapılmasından önce verilen para, ö devam et

  box Oşinografi: Denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle, bunlarla temasta olan toprak ve hayvanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özell devam et

  box Amme: Kamu, devlet. Herkese ait olan, genel olan. devam et

  box Dış Denetim: Kamu kurum ve kuruluşlarının hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bütün faaliyet, karar ve işlemlerinin, kurumsal amaç, hedef ve plânlara ve kanunlara devam et

  box Yer Altı Su Düzeyi: Taban yatağında biriken yer altı suyunun düzeyi. devam et