Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kişisel haklar Nedir? Kişisel haklar Hakkında Kısaca Bilgi

Kişisel haklar Terimi Hakkında Bilgiler

Kişisel haklarHukuk Terimi Olarak Kişisel haklar:
kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan hak ve hürriyetlerdir

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra devam et

  box Mahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam et

  box Salih: elverişli; uygun devam et

  box Adi Şirket: iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık. devam et

  box Hakk-ı şuf'a: önalım hakkı devam et

  box Tereke (terike): Miras bırakanın mirasçılarına geçen kalıtı; kalıt; mirasçılara kalan malvarlığı. devam et

  box Ciranta: Bir senedi ciro eden, aktaran kimse devam et

  box Dahiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı devam et