Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ketonlar Nedir? Ketonlar Hakkında Kısaca Bilgi

Ketonlar Terimi Hakkında Bilgiler

KetonlarKimya Terimi Olarak Ketonlar:
Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Katlı oranlar yasası: Aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birinin aynı miktarı ile birleşen diğer elementin kütleleri arasında tam sayılarla ifade devam et

  box Elektrokaplama: Elektroliz yöntemi ile bir cismin üzerine metal kaplanması. devam et

  box Hidrolik: Sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalı. devam et

  box Halojenler: Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulunduran elementlerin oluşturduğu 7A grubu. devam et

  box Kimyasal formül: Bileşiğin bileşimini kimyasal sembol ve rakamlar kullanarak gösterme şekli. devam et

  box Asit: 1-Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir. 2-Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu derişimin devam et

  box İndirgen: Kimyasal reaksiyonlarda kendisi yükseltgenerek karşısındakini indirgeyen bileşik ya da iyon. devam et

  box Atom Çekirdeği: Atomların merkezinde bulunan proton ve nötronlardan oluşan yapı. devam et