Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kesik Piramit Nedir? Kesik Piramit Hakkında Kısaca Bilgi

Kesik Piramit Terimi Hakkında Bilgiler

Kesik PiramitMatematik-Geometri Terimi Olarak Kesik Piramit:
Bir piramidin tabana paralel bir düzlem kesilmemsiyle elde edilen tepesiz piramit parçası.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Polinom Denklem: P(x) en az 1. dereceden bir polinom ise P(x) = 0 denklemi. devam et

  box Sapma: Bir dizinin terimlerinin her biri ile aritmetik ortalama arasındaki farka sapma denir. Fark negatif ise negatif sapma, fark pozitif ise pozitif sapma devam et

  box Çift Fonksiyon: Grafiği y eksenine göre simetrik olan fonksiyon. devam et

  box Polinom Eşitliği: Aynı dereceli terimlerin kat sayıları eşit olan iki polinom P(x) ile Q(x) ise P(x) = Q(x) eşitliği. devam et

  box Düzlemsel Noktalar: Ayrı düzlemde bulunan noktalar. devam et

  box Öz Alt Küme: Bir kümenin kendisi dışındaki alt kümelerinin her biri. devam et

  box Açıklık: Bir veri grubunda en büyük ve en küçük değer farkı. devam et

  box Mantis: Bir sayının onluk logaritmasının ondalıklı kısmı. devam et