Eğitim Sitesi

Kesik Koni Nedir? Kesik Koni Hakkında Kısaca Bilgi

Kesik Koni Terimi Hakkında Bilgiler

Kesik KoniMatematik-Geometri Terimi Olarak Kesik Koni:
Bir koniyi kesen ve tabana paralel olan bir düzlemle taban arasında kalan koni parçası.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box İlkel Fonksiyon: Türevi bilinen bir fonksiyonun aslı. devam et

  box Kombinasyon: Sıranın önemli olmadığı bir listeleme biçimi. n, r doğal sayı ve r£n olmak üzere, n elemanlı bir A kümesinin r elamanlı her alt kümesine A kümesinin r devam et

  box Ters Açılar: Kesişen iki doğrunun oluşturduğu dört açıdan herhangi ikisine birbirine komşu olmayan açılar (ters açılar) denir. Ters açılar birbirine eşittir. Komşu devam et

  box Çift Sayı: n bir tam sayı olmak şartıyla; 2n genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 0 olan tam sayılara çift s devam et

  box Tam Kare: Bir polinomun (ya da bir harfli ifadenin) karesi olan ifade. devam et

  box Bire Bir Fonksiyon: Farklı elemanları, farklı elemanlara götüren fonksiyon. devam et

  box Öteleme: Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde kayma hareketi. devam et

  box Polinom: Çokterimli, H(x) halkasının P(x) = a0 + a1x + ... + anxn elemanı. devam et