Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Keşide Nedir? Keşide Hakkında Kısaca Bilgi

Keşide Terimi Hakkında Bilgiler

KeşideHukuk Terimi Olarak Keşide:
Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi.

 

KeşideYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Keşide:
Eski yazıda kuyruklu ve uzantılı harflerin bu bölümlerinin, güzel göstermek veya istife uydurmak amacıyla özel biçimde çekilmesi, uzatılması; bu uzantıya verilen ad.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hüsnüniyet: iyiniyet devam et

  box İhbar: Haber verme; bildirme; bildirim devam et

  box Tekeffül: birine kefil olma; kefalet verme; garanti etme devam et

  box Menfi edim: borçlunun bir şeyi yapmamak şeklinde icra edeceği edim türü devam et

  box Fer' î: bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan devam et

  box Rayiç Değer: Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri. devam et

  box Mahlûl: hallolunmuş; çözülmüş; mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalan devam et

  box Şira: Satış devam et