Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kenarortay Nedir? Kenarortay Hakkında Kısaca Bilgi

Kenarortay Terimi Hakkında Bilgiler

KenarortayMatematik-Geometri Terimi Olarak Kenarortay:
Bir üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay denir.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Dairesel (Dönel) Permütasyon: n elemanlı bir kümenin elemanlarının, bir çemberin etrafında birbirine göre farklı dizilişlerinden her birine, dairesel permütasyon denir. devam et

  box Birleşme Özelliği: a,b,c sayılarının ikişer ikişer bir araya gelerek işleme girmesi. a,b,c için ; a+(b+c)=(a+b)+c veya a.(b.c)=(a.b).c olma durumu. devam et

  box Halka: Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış iki işlemin belli bazı şartları taşımasıdır. devam et

  box Ters Rasyonel Sayılar: Çarpımları 1 olan iki rasyonel sayıdan her biridir. devam et

  box Ayrık Olmayan Olay: Aynı anda gerçekleşebilen olaylar. devam et

  box Denklem: 1-İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele. 2-İçinde bilinmeyen değişken bulunan ve bil devam et

  box Denklem Çözümü: Denklemi doğru yapan değişkenin (bilinmeyenin) değeri. devam et

  box Argüment: Düzlemde bir karmaşık sayıyı orijine birleştiren ışının, x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı. devam et