Eğitim Sitesi

Kelvin sıcaklık cetveli Nedir? Kelvin sıcaklık cetveli Hakkında Kısaca Bilgi

Kelvin sıcaklık cetveli Terimi Hakkında Bilgiler

Kelvin sıcaklık cetveliKimya Terimi Olarak Kelvin sıcaklık cetveli:
Mutlak sıcaklıktır. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerine göre kullanılan sıcaklık cetveli.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Ligand: 1-Bir komplekste, merkezdeki metal iyonuna bağlı olan grup. 2-Kompleks iyonlarda merkez atomu saran komşu gruplardan her biri. devam et

  box Kompleks: Çok atomlu anyon, katyon yada nötral molekül. devam et

  box Zayıf asit-baz: Normal derişimlerde, sulu çözeltilerinde kısmen iyonlaşan asit veya bazlar. devam et

  box Fermentasyon: Maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi. devam et

  box Nötr oksit: Ametallerin oksijence fakir olan oksitleridir. devam et

  box Asitlik Kuvveti: Ka değerinin küçük ya da büyük olması. devam et

  box Süblimleşme: 1-Bir katı maddenin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Örnek : Naftalin normal şartlar altında katı halden direk ola devam et

  box Pauli Prensibi: 1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz. 2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla elek devam et