Oyun Siteleri
28 Ekim 2016 Cuma

Kelime Türü Nedir? Kelime Türü Hakkında Kısa Bilgi

Kelime TürüTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Kelime Türü :
Yapıları, görevleri ve nitelikleri bakımından, kelimelerin cümle içindeki işleyişlerine göre ayrıldıkları her bir bölüğü. Türkçede sekiz kelime türü vardır: 1. ad, 2. sıfat, 3. zamir, 4. zarf, 5. edat, 6. bağlaç, 7. ünlem, 8. fiil. Bunlar genel bir sınıflandırmada ilk yedisi varlık ve nesnelerle ilgili ad, sekizincisi de oluş ve kılış gösteren fiil olmak üzere iki ana türde toplanabilir.

 

Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri :