Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kelime Türü Nedir? Kelime Türü Hakkında Kısaca Bilgi

Kelime Türü Terimi Hakkında Bilgiler

Kelime TürüTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Kelime Türü:
Yapıları, görevleri ve nitelikleri bakımından, kelimelerin cümle içindeki işleyişlerine göre ayrıldıkları her bir bölüğü. Türkçede sekiz kelime türü vardır: 1. ad, 2. sıfat, 3. zamir, 4. zarf, 5. edat, 6. bağlaç, 7. ünlem, 8. fiil. Bunlar genel bir sınıflandırmada ilk yedisi varlık ve nesnelerle ilgili ad, sekizincisi de oluş ve kılış gösteren fiil olmak üzere iki ana türde toplanabilir.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Çekimli Eylem: Kip ve kişi eki alarak yüklem olmuş eylem. devam et

  box Özümsemek: Edinilmiş bilgileri kendisinin öz malı durumuna getirmek. devam et

  box Adlaşmış Sıfat: Nitelediği ad düşmüş sıfat. devam et

  box Alfabe: 1- Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş, belli sayıda harfin bütünü, yazı, abece. 2- Bir dildeki sesleri karşılayan işare devam et

  box Hitabet: Etkili söz söyleme sanatı. devam et

  box Sözcük (Kelime): Anlamlı en küçük ses birliğine sözcük (kelime) denir. Sözcüklerin zihnimizde oluşturduğu resim ise sözcüğün anlamı olarak tanımlanır. Örn devam et

  box Karakteristik: Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik) tipik. devam et

  box Ek: Sözcük kök ve gövdelerine getirildiğinde onların anlamlarını değiştiren, kimi zaman anlamlarıyla birlikte türlerini değiştiren ya da sözcüklerin cümle devam et