Eğitim Sitesi

Kefalet Nedir? Kefalet Hakkında Kısaca Bilgi

Kefalet Terimi Hakkında Bilgiler

KefaletHukuk Terimi Olarak Kefalet:
kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü altına girmek.

 

KefaletEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Kefalet:
Borçlu dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeye borçtan sorumlu olacak şekilde imza atmaları.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütemerrid: temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapmamakta direnen devam et

  box Derogasyon: Ayrıklık devam et

  box Ber-vech: olduğu gibi; olarak devam et

  box Nâfıa: bayındırlık işleri devam et

  box Susma Hakkı: Bir soruşturma sırasında sanığın, ceza yönünden aleyhine sonuç doğuracak sorulara cevap vermeme hakkı. devam et

  box Men'i Muaraza Davası: Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava. devam et

  box Sulta: Otorite, Baskı devam et

  box Müşterek: Pay üzerinde tasarruf edilebilen ortaklık hali. devam et