Eğitim Sitesi

Kefalet Nedir? Kefalet Hakkında Kısaca Bilgi

Kefalet Terimi Hakkında Bilgiler

KefaletHukuk Terimi Olarak Kefalet:
kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü altına girmek.

 

KefaletEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Kefalet:
Borçlu dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeye borçtan sorumlu olacak şekilde imza atmaları.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Câmia: topluluk; zümre devam et

  box İddianame: 1- Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve iddialarını içinde topladığı, mahkemede okunan yazı. 2- Soruşturma sonunda savcının topla devam et

  box Bâ'de'l-vefat: İnsan ölümünden sonra. devam et

  box Vukuat: Olay devam et

  box Edim: Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi. devam et

  box Münderecat: içerik; kapsam; içindekiler devam et

  box Evrâk: yapraklar; kağıtlar; arşiv devam et

  box Külliyat: Hakkında yazılan tüm eserleri barındıran dizi. devam et