Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kefalet Nedir? Kefalet Hakkında Kısaca Bilgi

Kefalet Terimi Hakkında Bilgiler

KefaletHukuk Terimi Olarak Kefalet:
kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü altına girmek.

 

KefaletEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Kefalet:
Borçlu dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeye borçtan sorumlu olacak şekilde imza atmaları.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Rayiç: sürüm değeri; geçerli olan devam et

  box Reşit: ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına r devam et

  box Kişisel Hak: Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili olan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan hak. devam et

  box Mecruhiyet: Yaralama devam et

  box Muhassas: tahsis olunmuş; tayin edilmiş; özgü devam et

  box Münasip: Uygun devam et

  box Cereyan: Bir şeyin gelişme, olma durumu devam et

  box İhtiyati tedbir: Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan devam et