Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kazuistik Nedir? Kazuistik Hakkında Kısaca Bilgi

Kazuistik Terimi Hakkında Bilgiler

KazuistikHukuk Terimi Olarak Kazuistik:
Önceden görülebilecek sorunları belirleyip bunlara ilşkin ayrıntılı çözüm üretme (juristische kasuistik = her hadiseyi hususiyeti zaviyesinden kavramaya çalışan hukuki hadisecilik)

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Arâzi-i metrûke: halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi devam et

  box Bedâyî: sermayeler; anamallar; devam et

  box Terkin: silme; çizme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun (şerhin) çizilmesi devam et

  box Haciz: 1- Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracıl devam et

  box Münakale: Bir taşınmazla ilgili yeni kayıtla eski kayıt arasında bağlantı kurma. (tedavül) devam et

  box Islahevi: Suç işleyen çocukları ıslah etmek, eğitmek ve topluma kazandırmak amacıyla açılmış kurum, ıslahhane. devam et

  box Talil: Sebep gösterme; illetlendirme, bir şeyi bir illete bağlama. devam et

  box İstimval: Devletin,olağanüstü durumlarda ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin elindeki mallara el koyması. devam et