Eğitim Sitesi

Kaziyye-i muhkeme Nedir? Kaziyye-i muhkeme Hakkında Kısaca Bilgi

Kaziyye-i muhkeme Terimi Hakkında Bilgiler

Kaziyye-i muhkemeHukuk Terimi Olarak Kaziyye-i muhkeme:
kesin hüküm

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Zilyet: Sahibi kendisi olsun veya olmasın bir şeyi fiilen elinde bulunduran, kullanan kişi; bir şeyde tasarrufta bulunan kişi; elmen. devam et

  box Cevaz-ı İstihdam Kararı: Görülen idari lüzum ve zarurete binaen azledilmek suretiyle vazifesinden uzaklaştırılan memurun yeniden memuriyete alınabilmesi için azleden dairece v devam et

  box Taşınır: Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kağıt, taşınabilir, menkul devam et

  box Itlâk: salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir devam et

  box Tahliye taahhütnamesi: Kiracının, kiralananı belli bir tarihte boşaltacağına ilişkin yaptığı yazılı irade beyan&# devam et

  box Müteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına. devam et

  box Tanzim: Düzenleme, düzeltme, yoluna koyma. devam et

  box Melhuz: muhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenir devam et