Eğitim Sitesi

Kazaî tefsir Nedir? Kazaî tefsir Hakkında Kısaca Bilgi

Kazaî tefsir Terimi Hakkında Bilgiler

Kazaî tefsirHukuk Terimi Olarak Kazaî tefsir:
yargısal yorum

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muteriz: itiraz eden, karşı gelen, itirazcı devam et

  box Mükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev devam et

  box Demokratik Devlet: Halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir. devam et

  box Kovuşturma: İddianamenin savcılık aşamasından sonra mahkemenin kabul etmesiyle savcılıktan sonra karar verilmesine kadarki süreç. Ceza davasının mahkeme evresi; y devam et

  box Muhdesat: sonradan yapılmış; sonradan meydana gelmiş şeyler; yeni şeyler devam et

  box Matrah: Bir verginin miktarını belirtmek için esas alınan değer. devam et

  box Gabin: Aşırı yararlanma, Edimler arasında açık oransızlık, Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hi devam et

  box Pedersahi: Ataerkil devam et