Eğitim Sitesi

Kazaî tefsir Nedir? Kazaî tefsir Hakkında Kısaca Bilgi

Kazaî tefsir Terimi Hakkında Bilgiler

Kazaî tefsirHukuk Terimi Olarak Kazaî tefsir:
yargısal yorum

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kanuni şuf'a hakkı: Kanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve hissedarlık (paydaşlık) devam ettiği müddetçe varlığı devam et

  box Nükûl: vazgeçme; cayma; kaçınma devam et

  box Muvafakat: uygun görme; onama; razı olma; rızası olma devam et

  box İnkılâp: Devlet eliyle memleketin içtimai hayatının ve müesseselerinin makul ve ölçülü metotlar ile köklü bir surette yenileştirilmesi. devam et

  box Tapuyu Misil: Tarafsız bilirkişinin belirteceği tapu; bedel; değer, baha. devam et

  box Kuvvei müsellaha: Güvenlik kuvvetleri devam et

  box Veraset İlamı: Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren ve mahkemeden alınan resmi belge; mirasçılık belgesi, mirasçıları gösteren belge. devam et

  box Bilfiil: gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek devam et