Eğitim Sitesi

Kaza-î merci Nedir? Kaza-î merci Hakkında Kısaca Bilgi

Kaza-î merci Terimi Hakkında Bilgiler

Kaza-î merciHukuk Terimi Olarak Kaza-î merci:
yargı organı; mahkeme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Dermeyan etmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak devam et

  box Kazaî tefsir: yargısal yorum devam et

  box Ezmân: zamanlar, vakitler; anlar; çağlar devam et

  box Nümune: örnek devam et

  box Hukuki Tağyir: Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi devam et

  box Tasarı: Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin. devam et

  box Vakıf: Başlı başına bir varlığı bulunmak üzere bir malın belli bir amaca özgülenmesi. devam et

  box Filhakika: hakikatte; gerçekte; doğrusu devam et