Oyun Siteleri
23 Ekim 2016 Pazar

Kayıtlı Sermaye Nedir? Kayıtlı Sermaye Hakkında Kısa Bilgi

Kayıtlı SermayeEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Kayıtlı Sermaye :
Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın çıkartabilecekleri, azami hisse senedi miktarını gösteren, Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş sermayeleridir.

 

Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri :