Eğitim Sitesi

Kavuştak Nedir? Kavuştak Hakkında Kısaca Bilgi

Kavuştak Terimi Hakkında Bilgiler

KavuştakEdebiyat Terimi Olarak Kavuştak:
Şarkı ve türkülerde tekrarlanan dize, nakarat.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Modernleşme: Geleneksel toplumların modernizme ulaşmalarına imkân veren süreçlerin ve uygulamaların genel adı. devam et

  box Belginlik: Düşünce ve duyguların, eksiksiz ve anlaşılır biçimde anlatılması. devam et

  box Meştür: Divan edebiyatında dört cüzlü (yani 4 mefâ'ilün 4 müstef'ilün) ile yazılmış vezinleri ikişer cüze indirerek yazılmış şiirlerdir. devam et

  box İdmac: Sözcük anlamı sıkıştırmak. Edebiyatta sözde ve yazıda övgü içinde övgü ya da aşagğılama içinde aşağılama yapmayı tanımlar. Övgü içinde övgü yapmaya is devam et

  box Rönesans Edebiyatı: Hümanizmaya koşut olarak sanat ve edebiyatta başlayan uyanış ve yenileşme girişimleri sonucunda ortaya konan tüm ürünlere verilen ad. devam et

  box Epigrafi: Yazıtları inceleyen bilim dalı. devam et

  box Sözlü Gelenek: Destan Döneminde ve daha sonra halk edebiyatında oluşturulan sözlü ürünleri içine alan gelenek. devam et

  box Lirizm: İnsan duygularının çok etkili ve coşkun olarak anlatılması. devam et