Eğitim Sitesi

Kavramsallaştırma Nedir? Kavramsallaştırma Hakkında Kısaca Bilgi

Kavramsallaştırma Terimi Hakkında Bilgiler

KavramsallaştırmaSosyal Bilgiler Terimi Olarak Kavramsallaştırma:
Bir terim kullanıldığında ne demek istendiğinin tanımlanması süreci.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Mineral: Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. devam et

  box Boy: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk. devam et

  box Sigortacı: Belirli bir prim karşılığında, sigortalıya veya bir tazminattan yararlanacağı belirtilmiş olan kimseye, bir zarara uğraması durumunda belli bir para v devam et

  box Sur: Kale duvarı. devam et

  box Termal: Sıcak kaplıca suları. devam et

  box Bilim: 1- Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir konuya yönelen bilgi edinme ve araştırma süreci. 2- Evrenin ya da olayların bir bölümünü devam et

  box Kronoloji: Olayların zaman dizini ile ilgilenen Takvim bilimidir. Tarihi olayların oluş sırasını verir. "Olayların kronolojisi tarihin incelenmesini ve anlaşı devam et

  box Bilim İnsanı: Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse, bilgin, alim. devam et