Eğitim Sitesi

Katyon Nedir? Katyon Hakkında Kısaca Bilgi

Katyon Terimi Hakkında Bilgiler

KatyonKimya Terimi Olarak Katyon:
Elektrolitteki pozitif(+) iyonlara denir.

 

KatyonFen Bilimleri Terimi Olarak Katyon:
Pozitif (+) elektrikle yüklü iyon grubu.

 

KatyonBiyoloji Terimi Olarak Katyon:
Pozitif yüklü iyon.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box İyonlaşma Enerjisi: Gaz hâlindeki nötr(yüksüz) bir atomdan bir elektron koparmak için atoma verilmesi gereken minimum enerji. devam et

  box Kütlenin Korunumu: Reaksiyona giren maddelerin toplam kütlesi, reaksiyon sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Bu ilkeye kütlenin korunumu kanunu denir. devam et

  box Zayıf elektrolit: Moleküler yapıda olan ve çözeltide kısmen iyonlaşan madde. devam et

  box Amfoter Oksit: Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler. devam et

  box Heisenberg belirsizlik ilkesi: Bir elektronun yerinin ve hızının aynı anda bilinemeyeceğini belirten ilke. devam et

  box Denge Sabiti: Belli sıcaklıkta dengedeki bir tepkimede girenlerin ürünlere dönüşme oranını gösteren sayı. devam et

  box Molar çözünürlük: Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi. devam et

  box Nükleofil: Eksi yüklü veya eşleşmemiş elektron çifti içeren iyon veya moleküller. devam et