Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Katibi Adil Nedir? Katibi Adil Hakkında Kısaca Bilgi

Katibi Adil Terimi Hakkında Bilgiler

Katibi AdilHukuk Terimi Olarak Katibi Adil:
Noter.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Taksim: Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi. devam et

  box Tahkim Kurulu: Anlaşmazlıkları çözmek üzere oluşturulmuş hakem heyeti. devam et

  box Asaleten Atanma: Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atanma. devam et

  box Kışlak: Kışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, kış mevsiminde hayvanlarını barındırma devam et

  box Masarif: masraflar; giderler devam et

  box Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. devam et

  box Cari Fiyat: Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yerlerce devam et

  box Bekleme süresi: Evliliği sona ermiş kadının yeniden evlenebilmesi için aradan geçmesi gereken süre - iddet müddeti (270 gün) devam et