Eğitim Sitesi

Katı Nedir? Katı Hakkında Kısaca Bilgi

Katı Terimi Hakkında Bilgiler

KatıKimya Terimi Olarak Katı:
Belirli kütle, hacim ve şekli olan içine girdiği kabın şeklini almayan madde hali.

 

KatıFizik Terimi Olarak Katı:
Şekli ve hacmi olan maddelere bu ad verilir. Maddenin, atomları arasındaki boşluğun en az olduğu ve şeklinin korunduğu halidir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Elektrolit Olmayan Çözelti: Elektrik akımını iletmeyen çözelti. devam et

  box Gaz Sabiti (Rydberg sabiti): İdeal gaz denkleminde ve bazı diğer denklemlerde karşılaşılan sabit. devam et

  box Molar kütle: 1 mol atom veya molekülün gram cinsinden ağırlığı. devam et

  box Kaba Formül: Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül. devam et

  box Formül Kütlesi: - Bir bileşiğin formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütlelerinin çarpımının toplamı. - Bir bileşiğin formül biriminin veya molekül devam et

  box İzole sistem: Çevresiyle madde ve enerji alışverişi olmayan sistem. devam et

  box Disakkarit: İki monosakkarit molekülünün bir su molekülü vererek birleşmesiyle oluşan molekül. devam et

  box Kaynama: 1-Bir sıvı maddenin belli bir sıcaklıkta her yerinden kabarcıklar çıkararak hızla buharlaşması. 2-Sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit devam et