Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639) Nedir? Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639) Hakkında Kısaca Bilgi

Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639) Terimi Hakkında Bilgiler

Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639)Tarih Terimi Olarak Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639):
1. Azerbaycan ve Revan İran'a bırakıldı.

2. Bağdat Osmanlı Devleti'ne bırakıldı.

3. Zağros Dağları iki ülke arasında sınır oldu.

Bu antlaşma ile XVII. yüzyıl Osmanlı-İran savaşları sona erdi ve bugünkü Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde çizildi.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İdadi: Bugünkü liselere denk olan, 1883 yılında açılan ve öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan okuldur. Buraya girebilmek için ortaokul dengi devam et

  box Urduca: Pakistanda konuşulan resmi dil. devam et

  box Çıkma: Edirne, Galata ve İbrahim Paşa Saraylarındaki acemi oğlanların derecelerine göre kapı kulu süvari bölükleriyle sarayın dış hizmetlerine ya da devlet h devam et

  box Otağ: İçinde birçok bölümün bulunduğu büyük ve süslü çadır. (Otağ-ı Hümayun: Padişah çadır) devam et

  box Birleşik Devlet: Devleti otoritesi birliği oluşturan ülkeler birliği. devam et

  box Ak Alem: Saltanat sancağına verilen ad. devam et

  box Arazi-i Öşriyye: İslam hukukuna göre, mülkiyet hakkı Müslümanlara verilen, özel mülkiyetteki bağ, bahçe özelliğine sahip, verimli bölgelerde 60 dekarı, kıraç alanlarda devam et

  box İngiliz Muhipleri Derneği: Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'da kurulan, Anlaşma Devletleri ile işbirliği içerisinde bulunarak Anadolu Hareketi'ne karşı en fazla devam et