Eğitim Sitesi

Karz Nedir? Karz Hakkında Kısaca Bilgi

Karz Terimi Hakkında Bilgiler

KarzHukuk Terimi Olarak Karz:
ödünç

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mutavassıt: aracı; aracılık eden; vasıta olan devam et

  box Madrûb: dövülmüş; darbolunmuş; vurulmuş devam et

  box İfrat: Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık devam et

  box Emtia: ticaret konusu her türlü mal, eşya. devam et

  box Disiplin Hapsi: Yargılama sürecinde düzen bozuculara karşı, temyizi ve itirazı kabil olmayan, şartla tahliyesi bulunmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçlı bir hapis devam et

  box Nâsıb: nasbeden; diken; tayin eden; atayan devam et

  box Sureti mahsusa: özel olarak; özellikle; belli amaçla devam et

  box Duruşma: Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, Yargılamada iddia ve savunma makamlarının delillere dayanarak tartıştıklar devam et