Eğitim Sitesi

Karyatit Nedir? Karyatit Hakkında Kısaca Bilgi

Karyatit Terimi Hakkında Bilgiler

KaryatitSanat Terimi Olarak Karyatit:
Kadın heykeli biçiminde sütun.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Barbizon Ressamları: 19. Yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da Barbizon adlı köye yerleşen Fransız manzara ressamlarının oluşturduğu bir grup. Grubu oluşturanların büyük bir devam et

  box Bahause: Merkezi mimarlık olan 1940'larda açılan bir sanat okulu. devam et

  box Düzlem: Mekânın iki boyutlu, düşey ya da yatay bir uzantısı. Mimari kompozisyonlarda somut değeri olsa da, resim'de mekân ve hareket yanılsamasının ön koşulud devam et

  box Sanduka: Toprak, taş, tahta veya mermerden oluşan sandık biçiminde ve üzeri taş, ağaç, mermer kapakla örtülmüş mezar. devam et

  box Sembolize Etmek: Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu sembollere başvurarak anlatmak, simgeleştirmek. devam et

  box Forum: Eski Roma'da agora karşılığı olan kamu binaları ile çevrili meydan. Eski Romalıların pazar yerine verdikleri ad. devam et

  box Görsel Algı: Görsel duyunun birincil öneme sahip olduğunu algılama biçimi. devam et

  box Piramit: Eski Mısır'daki anıtsal mezar yapıları. devam et