Eğitim Sitesi

Karşıt (Zıt) Anlam Nedir? Karşıt (Zıt) Anlam Hakkında Kısaca Bilgi

Karşıt (Zıt) Anlam Terimi Hakkında Bilgiler

Karşıt (Zıt) AnlamTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Karşıt (Zıt) Anlam:
Anlamları bakımından birbirine karşıt olan; birbirine zıt anlam taşıyan (kelimeler): acı/tatlı, zor/kolay vb.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Etken Çatılı Eylem: Çatı eki almayan, gerçek özne bulunduran eylem. devam et

  box Gramer: Bir Dili ses, şekil ve cümle yapıları ile dilin çeşitli ögeleri arasındaki anlam ilişkileri açısından inceleyerek bunlarla ilgili kuralları ve işleyiş devam et

  box Takı: Ek. devam et

  box Canlandırma: Canlandırma işi, kişileştirme. devam et

  box İşaret Zamiri: Adın yerini işaret yoluyla tutan zamir. "Buna" ve "onları" gibi kişi adları dışında varlık adlarının yerini gösteren zamirler işaret zamirleri adını a devam et

  box Tezlik Eylemi: Çabukluk anlamı içeren ve "ivermek" biçimiyle oluşan birleşik eylem. devam et

  box Unvan Sıfatı: Varlıkların sanlarını bildiren sıfat. devam et

  box İkilemeler: Anlamı ve anlatımı güçlendirip pekiştirmek amacıyla aynı ya da sesleri birbirine benzeyen sözcüklerin art arda yinelenmesiyle oluşan söz gruplarına i devam et