Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Karşılıksız Çek Nedir? Karşılıksız Çek Hakkında Kısaca Bilgi

Karşılıksız Çek Terimi Hakkında Bilgiler

Karşılıksız ÇekHukuk Terimi Olarak Karşılıksız Çek:
İbrazında ödenecek paranın bankadaki hesapta olmadığı çek

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütemmim Cüz: Bir bütünün vazgeçilmez parçası, tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanm devam et

  box Canîb-i beytülmal: hazine tarafı devam et

  box Tekabül etmek: karşılamak; karşılık olmak devam et

  box Ölçü Norm: Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk incelemesinde tabi olacakları norm yada normlardır. devam et

  box Düplik Dilekçesi: Davalının davacının replik dilekçesine verdiği cevap. devam et

  box Temel Haklar: Kişiye bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve özgürlükler. devam et

  box Fek: kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme devam et

  box Ergin: Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan (kimse), reşit. devam et