Eğitim Sitesi

Karşılıksız Çek Nedir? Karşılıksız Çek Hakkında Kısaca Bilgi

Karşılıksız Çek Terimi Hakkında Bilgiler

Karşılıksız ÇekHukuk Terimi Olarak Karşılıksız Çek:
İbrazında ödenecek paranın bankadaki hesapta olmadığı çek

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kazaî karar: yargısal karar devam et

  box Tecziye: Cezalandırmak; ceza verme. devam et

  box Temayül: Tanınma, meziyetleriyle tanınır olma, üstün gelme, şöhrete erme. devam et

  box İllet: Hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep devam et

  box Mal Beyanı: Mal bildirimi , Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması devam et

  box Müstedi: Dilekçe veren, istida eden kimse devam et

  box Tefhim: verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi devam et

  box Binaenaleyh: Bundan dolayı, Bunun üzerine devam et