Eğitim Sitesi

Karşı Devrim Nedir? Karşı Devrim Hakkında Kısaca Bilgi

Karşı Devrim Terimi Hakkında Bilgiler

Karşı DevrimTarih Terimi Olarak Karşı Devrim:
Bir devrimin getirdiklerini ortadan kaldırmak ve geriye döndürmek için girişilen siyasal eylemdir.
Ülkemizdeki karşı devrimciler takiyye yoluyla kendilerini gizlemeye çalışırlar. Amaçlarına ulaşmak için yüce dinimizi kullanır, her yolu dener, her türlü ahlaksızlığı yaparlar.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Hidiv: 1866-1922 yılları arasında Mısır valilerine, yöneticilerine verilen sandır. Farsça büyük vezir anlamına gelir ve Osmanlılarda da sadraz devam et

  box Alpagu: Alpagut da denir. Göktürk'lerde yiğit, kahraman. Düşmana saldıran, yakalanmayan asker veya subay. Bir subay rütbesi. devam et

  box Panayır: Belli zamanlarda kurulan ve sergi niteliği taşıyan büyük pazar. devam et

  box Birleşik Devlet: Devleti otoritesi birliği oluşturan ülkeler birliği. devam et

  box Havari: Hz. İsa'nın peygamberliğine inanan on iki kişiden her birine verilen isim. devam et

  box Sağdıç: Düğün boyunca güveye ya da geline kılavuzluk eden kimse. devam et

  box Akvam: Kavim, millet. devam et

  box Giray: Kırım Hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen sandır. devam et