Eğitim Sitesi

Kariyer Planlama Nedir? Kariyer Planlama Hakkında Kısaca Bilgi

Kariyer Planlama Terimi Hakkında Bilgiler

Kariyer PlanlamaBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kariyer Planlama:
Kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarını tanımlaması, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulaması süreci.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Gayri Sıhhi Müesseseler: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve devam et

  box Varaka: Belge; yazılı kağıt. devam et

  box Acil Durum: Bir afet sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasına gerek duyulan geçici süre. devam et

  box Metruk: Terkedilmiş, kullanılmayan, ıssız, tamtakır, ücra, sahipsiz. devam et

  box Rüsum: Resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler. devam et

  box Orto Foto Haritaları: Arazinin yükseklik farklarından ve resim alımındaki eğikliklerden dolayı oluşan hataların, diferansiyel olarak düzeltilmesi ile istenen harita ölçeğin devam et

  box Flora: Bir jeolojik dönem ya da yöre ile ilgili bitki yaşamı. devam et

  box Yoksulluk Sınırı: En düşük düzeyde ancak biyolojik ihtiyaçları karşılayabilecek gelir sınırı. devam et