Eğitim Sitesi

Kardeş Kromozomlar Nedir? Kardeş Kromozomlar Hakkında Kısaca Bilgi

Kardeş Kromozomlar Terimi Hakkında Bilgiler

Kardeş KromozomlarBiyoloji Terimi Olarak Kardeş Kromozomlar:
Mitoz sırasında anafaz evresinin başlayıp ilerlemesiyle birbirinden ayrılmış olan kromatidler.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Taksis: Göçüm hareketleri. Bir uyartıya tepki niteliğinde ve uyartının yönüne bağlı uyum hareketi. Hayvanlarda, bazı ilkel bitkilerde ve kara yosunları ya da devam et

  box Reabsorbsiyon: Böbreğin kıvrılmış tüplerinin hücreleri tarafından glomerulus süzücülerinden bazı maddelerin seçilerek emilmesi ve bu salgıların kana verilmesi için k devam et

  box Bistüri: Laboratuarda kullanılan keskin bıçak. devam et

  box Mikrosapor: Bazı deniz bitkilerinde erkek üreme bölgeleri tarafından üretilen küçük eşey hücreleri. Mikrospor. devam et

  box Kemosentetik Ototroflar: İnorganik maddeleri oksitleyerek (oksijen ile yakarak) açığa çıkan kimyasal enerji yardımıyla besin sentezlemeye kemosentez denir. Kemosentezi devam et

  box Ekilibrum: Birbirine denk karşıt kuvvetlerin durumu. devam et

  box Ovum: Dişi gamet. devam et

  box Endemik: Belirli bir bölgeye özgün olan ve böylece çoğunlukla görece sınırlı bir yayılışa sahip olan. devam et