Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Karbon Dioksit Eş Değeri Nedir? Karbon Dioksit Eş Değeri Hakkında Kısaca Bilgi

Karbon Dioksit Eş Değeri Terimi Hakkında Bilgiler

Karbon Dioksit Eş DeğeriEkoloji - Çevre Terimi Olarak Karbon Dioksit Eş Değeri:
Bir sera gazının ışıma kuvvetinin karbon dioksit ile karşılaştırılmasında kullanılan birim. CO2-e

 

  Benzer Ekoloji - Çevre Terimleri:

  box Yabancı Döllenme: Bir çiçeğin yumurta hücresinin başka bir çiçeğin erkek organlarının çiçek tozları tarafından döllenmesi olayına verilen isimdir. Bu olay erkek ve dişi devam et

  box Gen Kaynağı: Bir bitki türüne ait çeşitlerin yumru, soğan, doku kültürü, çelik, çöğür gibi bitkisel materyal ile sperma, döllenmiş yumurta, mikroorganizma, bakteri devam et

  box Seragazı Yutağı: Sera gazlarından herhangi birisini atmosferden uzaklaştıran fiziksel birim veya süreç. devam et

  box Kserofitler: Kurak koşullarda yaşamlarını sürdürebilen, bitkiler grubuna verilen isimdir. Ancak bir bölge için kserofit olan bitki, daha kurak bir bölge için, mezo devam et

  box Klimaks: Herhangi bir çevre koşulunda en iyi şekilde yetişen ve devamlılık gösteren bitki topluluğudur. Bir ortamda çeşitli bitkilerin yetişmesine karşın, zama devam et

  box Heterotrof Organizmalar: Ekosistemde non-fotosentetik organizmalar olarak da adlandırılan bitki ve hayvanların oluşturduğu, canlılar grubudur. Bu tip canlılar, yaşamları için devam et

  box Kemotaksi: Canlıların kimyasal uyarıcılara doğru yönelmesi olayıdır. devam et

  box Besin Maddesi: Organizmalar tarafından alınan, büyümeyi sağlayan, eskiyen dokular onaran, enerji ihtiyacını karşılamaya yarayan maddelerdir. devam et