Eğitim Sitesi

Karbanyon Nedir? Karbanyon Hakkında Kısaca Bilgi

Karbanyon Terimi Hakkında Bilgiler

KarbanyonKimya Terimi Olarak Karbanyon:
Karbon atomunun üzerinde pozitif yükün olduğu yapılar.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Beta Parçacığı: Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektron devam et

  box Geçiş Elementleri: 1-Periyodik cetveldeki B grubunu oluşturan ve hepsi metal olan elementler. 2-Periyodik sistemin orta kısmında bulunan ve bileşiklerinde, birden faz devam et

  box Sabun: 1-Doymuş yağ asitlerinin esterlerinin NaOH ya da KOH çözeltisiyle hidrolizinden elde edilen madde. 2-Su ile birleştiğinde temizlemede kullanılan ma devam et

  box Seyreltme: Çözeltiye çözücü ekleyerek derişimi düşürme. devam et

  box Hidrojen Bağı: Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük atomlarla oluşturduğu bileşiklerin sıvılarında molekülleri bir arada tutan bağlara hidrojen bağı adı ver devam et

  box Ağırlık: Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür. devam et

  box Absorblama: Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması. devam et

  box İşlevsel grup: Molekülün kimyasal tepkimeye katılan kısmı. devam et