Eğitim Sitesi

Karavaş Nedir? Karavaş Hakkında Kısaca Bilgi

Karavaş Terimi Hakkında Bilgiler

KaravaşTarih Terimi Olarak Karavaş:
Satın alınan ya da savaşta tutsak edilen ve üzerinde sahibinin tam bir kullanma hakkı bulunan kadındır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Kazaklar: Kuzey Karadeniz kıyılarında yaşayan ve Ruslar-ın korunmasında bulunan, çoğunluğu Müslüman olan savaşçı bir topluluktur. devam et

  box Bazilika: 1.Kral sarayı. 2.Ortadakiler yüksek, yanlardakiler daha çok alçakolmak üzere içi iki sıra sütunlu, üç salona ayrılmış, dikdörtgen biçiminde kilise. devam et

  box Kısas: Bir suçluya ceza olarak, başkasına yaptığı kötülüğün aynısını uygulamaktır. devam et

  box Areopağ: İlkçağ'da Atina Kent Devleti'nde krallık yönetiminin yıkılmasından sonra kurulan Aristokratlar (köle sahipleri) meclisidir. Bir tür hükümet görevlisi devam et

  box Bedeviler: Arap Yarımadası'nda çöllerdeki vahalarda konaklayarak koyun, keçi, at ve develeri besleyerek yaşamını sürdüren göçebe Arap topluluğudur. Arap Yarımada devam et

  box Tahaşşüt: Yığınak, birikme. devam et

  box Çita: Rumeli Türkleri hakkında kullanılan bir deyim. devam et

  box Dergah: Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke. devam et