Eğitim Sitesi

Karavaş Nedir? Karavaş Hakkında Kısaca Bilgi

Karavaş Terimi Hakkında Bilgiler

KaravaşTarih Terimi Olarak Karavaş:
Satın alınan ya da savaşta tutsak edilen ve üzerinde sahibinin tam bir kullanma hakkı bulunan kadındır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Kiril Alfabesi: Ortodoks Kilisesine bağlı Slav halkları için IX. yüzyılda Rum din adamlarının oluşturup, geliştirdiği bir tür alfabedir. Günümüzde Rusça, Sırpça v devam et

  box Siyasi Olay: Devletlerarasındaki ilişkiler. Bu ilişkiler barışçı yoldan olabileceği gibi savaş yoluyla da gerçekleşebilir. Devletlerarasındaki ilişkilerin barışçı devam et

  box Papirüs: Eski Mısırlıların Papirüs bitkisinin saplarından yaptıkları kağıt. devam et

  box Semah: Alevi ve Bektaşi topluluklarınca müzik eşliğinde oynanan, bir tür törensel jalk dansı. devam et

  box Kışlak: Kışı geçirmek üzere barınılan yer, orduların ve göçebe oymakların hayvanları ile birlikte yayladan inip konakladıkları yer. devam et

  box Deli: Kelimenin aslı'delil'dir. Yol gösteren, kılavuz anlamına gelir. Rumeli'de kurulan bir süvari sınıfı idi. Bu süvariler hiç korkmadan her tehlikeye atıl devam et

  box Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire. devam et

  box Felemenk: Bugünkü Hollanda, Belçika ve kuzeydoğu Fransa'ya eskiden verilen ad. devam et