Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kanunname Nedir? Kanunname Hakkında Kısaca Bilgi

Kanunname Terimi Hakkında Bilgiler

KanunnameOsmanlıca Terimi Olarak Kanunname:
Osmanlı Devleti'nde özel ve kamu hukuka ait yayınlanan kanunlar.

 

KanunnameSosyal Bilgiler Terimi Olarak Kanunname:
Yasa, kanun kitabı.
"Fatih Sultan Mehmet kendi emirleri ile daha önceki padişah emirlerini bir araya getirterek "Kanunname-i Âli Osman"ı oluşturtmuştur.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Tarikat: Tasavvufa dayalı olan çeşitli islam doktrinlerine verilen ad. devam et

  box Alay Kanunu: Alay-ı hümayunlarda, seferlerde, hükümdar huzurunda yapılan resmi geçitlerde, hükümetçe tespit edilmiş olan diğer merasim ve alaylarda, vezirler, ulem devam et

  box Hisar: Sağlam surlarla çevrili küçük kale. devam et

  box Panslavizm: Slav birliğini amaçlayan düşünce. devam et

  box Fetva: Şeyhülislamın görüşü. devam et

  box Babıâli: Osmanlılarda Sadaret (Başbakanlık),Dahiliye ve Hariciye (İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı) ve Şurayı Devlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu bina. Osm devam et

  box Fodla: Bir cins çörek, kurabiye. devam et

  box Zaviye: Küçük tekkeye verilen isimdir. devam et