Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kanun-i Esasi Nedir? Kanun-i Esasi Hakkında Kısaca Bilgi

Kanun-i Esasi Terimi Hakkında Bilgiler

Kanun-i Esasiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Kanun-i Esasi:
Osmanlı Devleti'nde Anayasa.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Teali: Yükselme, yükseltme ve yücelme. devam et

  box Bahriye Nazırı: Osmanlı Devleti'nde deniz bakanı. devam et

  box Nizam: Düzen. Kural. devam et

  box Seferberlik: Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşı hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini ve savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önl devam et

  box Delege: Bir devlet veya bir kurul adına bir işi sonuçlandırmak üzere gönderilen kişi, murahhas, elçi. Yetkili. Temsilci. devam et

  box Filinta: Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek. devam et

  box Kitabet: 1- Yazmanlık, kâtiplik. 2- Kompozisyon, tahrir. devam et

  box Milis: Savaş sırasında orduya yardım ve destek amacıyla toplanan silahlı halk gücü. devam et